Hvem skal være våre kandidater ved stortingsvalget?

Informasjon om nominasjonsprosessen i Agder Arbeiderparti

Foto: Stortinget

Høsten 2021 er det stortingsvalg, og Agder Arbeiderparti har nå startet arbeidet med å velge hvem som skal være våre kandidater.

Selv om vi er slått sammen til ett fylke, består Agder fremdeles av to valgdistrikt til stortingsvalget. Disse valgdistriktene følger de gamle fylkesgrensene. Hvorvidt det blir slik ved stortingsvalget i 2025 vet vi ikke, men i dette valget er det slik.

Representantskapet i Agder Arbeiderparti bestemte på møtet 22. april at vi skal stille med en valgliste for Vest-Agder valgdistrikt og en valgliste for Aust-Agder valgdistrikt. På listene kan det kun stå navn fra personer som er hjemmehørende i valgdistriktet. Representantskapet valgte også en nominasjonskomite for hver av disse valgdistriktene og bestemte en tidsplan for prosessen.

Første ledd i prosessen er å be om forslag til kandidater til listene. Her kan alle kommuneparti, AUF og fagbevegelsen fremme forslag til nominasjonskomiteen.

Vanligvis vil dette bli behandlet på et medlemsmøte i kommunepartiet. Men gitt den situasjonen vi er i, er dette ikke mulig. Medlemmer som ønsker å fremme forslag til kandidater til stortingslista må derfor sende forslaget til sitt kommuneparti. Epostadressen står lenger nede på denne siden, og fristen er 3. mai.

Den du foreslår trenger ikke å være fra din egen kommune, men personen må være fra ditt valgdistrikt, dvs gamle Vest-Agder eller Aust-Agder. Styret i kommunepartiet behandler så forslagene og vedtar hvem som skal være kommunepartiets forslag til stortingslista.  

Kandidatene ved valget i 2017Kandidatene fra forrige stortingsvalg er spurt om de stiller seg til disposisjon ved dette valget, og har svart som følger:

Vest-AgderKari Henriksen: JaOdd Omland, NeiAstrid Margrethe Hilde: JaKai Steffen Østensen: JaJannike Arnesen: JaEven Tronstad Sagebakken: JaNora Ånonsen Chayed: Ikke svartAbdullahi Mohamed Alason: JaBirte Usland: NeiJan Erik Tønnesland: NeiAhmed Lindov: Ja

Aust-Agder:Tellef Inge Mørland: JaCecilie Knibe Kroglund: JaKristine Hallingstad: FlyttetPer Kristian Lunden: NeiNina Jentoft: NeiJon Rolf Næss: NeiLinda Hye: NeiHåvard Røiseland: JaElse Haugland: NeiJosef Hæier: Ja

Foto: Bent Sønvisen, Arbeiderpartiet

Arbeidet videreI løpet av våren, sommeren og høsten vil de som er foreslått bli presentert på nettsidene til Agder Arbeiderparti, og det vil være mulig for medlemmene å sende inn spørsmål som kandidatene da svarer på. I august sender nominasjonskomiteene ut sine første forslag til valgliste, som da skal behandles av kommunepartiene og AUF.

Tidsplanen for nominasjonsprosessen: 

15. mai:Frist for kommunepartier, lag, AUFs fylkeslag og fagbevegelsen til å fremme forslag på kandidater. (Medlemmer fremme forslag til styret i kommunepartiet, som fremmer forslag på vegne av kommunepartiet. Se egen liste over epostadresse lenger nede på siden)

19. mai:Møte i nominasjonskomiteene. Gjennomgang av forslag fra kommunepartiene m.fl.Komiteenes egne forslagSette opp spørsmål/mal til egenpresentasjon

26. mai:Frist for kandidatene til å akseptere kandidaturet og å sende inn presentasjon av seg selv.

2. juni:Kandidatene presenteres på Agder Arbeiderpartis nettsider. Informasjon om muligheten for å sende spørsmål til kandidatene.

9. juni:Frist for å sende inn spørsmål til kandidatene. Spørsmålene sendes til nominasjonskomiteen som utformer et spørsmålsskjema til alle kandidater basert på de innkomne spørsmål.

25. juni:Frist for kandidatene til å svare på spørsmål.

30. juni:Svarene presenteres på nettsidene

18. august:Møte i nominasjonskomiteene

Diskusjon om hvem som skal innkalles til intervju og om spørsmål som skal stilles under intervjuene

19.august – 1. septemberIntervjuer og møter i nominasjonskomiteene gjennomføres i løpet av perioden og første nummererte utkast gjøres ferdig.

1. septemberNominasjonskomiteenes første utkast til liste offentliggjøres

1. oktoberFrist for tilbakemeldinger fra kommunepartiene og AUF

23. oktoberNominasjonskomiteenes endelige listeforslag offentliggjøres

10. novemberFrist for kommunepartienes behandling av det endelige listeforslaget og å sende inn navn på delegater til nominasjonsmøtet.

24. novemberNominasjonsmøter

NominasjonskomiteeneRepresentantskapet i Agder Arbeiderparti valgte nominasjonskomiteer for de to valgdistriktene på møte 22. april:

Vest-Agder valgdistrikt:

Leder, Solveig Robstad, VenneslaNestleder, Åsmund Mjåland, Lindesnes

Medlemmer:Reinert Botten, FlekkefjordHelge Stapnes, KristiansandRoy Gyberg, LONeda Blakstad, KristiansandInger Lise Lund Stulien, ÅseralIla D. Patel, LyngdalMaryam Bokdasji, AUF

1.vara: Kristoffer Birkeland Salvesen, Farsund2.vara: Anna Charlotte Larsen, Kristiansand3.vara: Helge Sandåker, Lindesnes4.vara: Anne Svensvold, LOAUF personlig vara: Mats Kjelle

Aust-Agder valgdistrikt:

Leder, Per Kristian Lunden,RisørNestleder, Agnes Norgaard, LO

Medlemmer:Jan Rudy Kristensen, ArendalAnja Mogensen Mølmen, ÅmliJon Røthe, LillesandBrit Eskedal, GrimstadLine Vennesland, Evje og HornnesKim Pedersen, ValleFrederick Helleland, AUF

1.vara: Inger-Lene Håland, Froland2.vara: Frants N. Ellingsen, Tvedestrand3.vara: Anders Christiansen, Birkenes4.vara: May Brit Stenjor, ByglandAUF personlig vara: Emla Høiskar Folgen