Norge må ta ansvar for de mest sårbare

Vedtatt av representantskapet 22.4.20

Agder Arbeiderparti er glad for utviklingen som har skjedd i saken om flyktningsituasjonen i Hellas, og at stortingsgruppa følger opp de reaksjonene som har vært i partiorganisasjonen. Det er vår klare forventning at dette i praksis fører til at Norge tar et ansvar med å ta imot flyktninger fra leire i Hellas.

Den generelle prekære situasjonen i disse leirene og faren for en ukontrollerbar koronasmitte krever handling. Leirene i Hellas er Europas felles ansvar. Regjeringen må derfor snarest legge frem en konkret plan for hvordan vi skal bidra for å lette på situasjonen der. Regjeringen må også starte arbeidet med å ta imot de kvoteflyktningene som står i kø for å komme til Norge, både der og i andre flyktningleirer rundt om i verden. Vi støtter også forslaget om å øke antallet. Dette er de mest sårbare barn, kvinner og menn – og som trenger vår beskyttelse.

-----

Stortingsgruppas vedtak: 

Øke antall kvoteflyktninger i 2020Arbeiderpartiet vil øke antall kvoteflyktninger fra 3000 til 3500 i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

Sammen med FN vurdere hvordan vi kan avhjelpe situasjonen i HellasNorge skal raskt gå i dialog med FN for å vurdere hvem som er de mest sårbare vi skal prioritere å hente til Norge, og hvordan dette kan inkludere de mest sårbare med beskyttelsesbehov fra Hellas/Moria.

Komme i gang med mottak av kvoteflyktninger så raskt som muligNorge skal raskt gå i dialog med FN for å finne løsninger og iverksette en plan for uttak av kvoteflyktninger for 2020.

Plan for Norges bidrag til Hellas og andre transittlandRegjeringen må snarlig fremlegge og iverksette en konkret plan for hva Norges internasjonale bidrag skal være får å etablere verdige og rettighetsbaserte mottaksforhold i transittland som Hellas. Herunder kvalitetssikring av asylsaksbehandlingen, fri rettshjelp til sårbare grupper av asylsøkere, frivillig assistert retur og reintegrering av sårbare grupper