Ny strategi for høyere utdanning, forskning og kompetanse

Lansering live 2. oktober fra kl 10.00 med forelesning om "Norge i verden i en krisetid" med Jonas Gahr Støre.

Auditorium-med-studenter

Vi lever i en usikker tid, men aldri har betydningen av kunnskap vært mer åpenbar. Det norske samfunnet trenger en helhetlig kraftsatsing på kunnskap og kompetanse, som nøklene til gjenreising, omstilling, og fortsatt velferd til alle. Klima og rettferdig omstilling er vår tids største utfordring, og forsknings- og utdanningspolitikken må møte den på en helt annen måte enn før.  

Våren 2020 satte Arbeiderpartiet ned et utvalg som skulle komme med forslag til framtidig politikk for høyere utdanning, forskning og kompetanse, ikke minst for partiprogrammet 2021-2025. 

Utvalget skulle blant annet - svare på behovet for en bedre kunnskaps- og utdanningspolitikk for hele landet, som grunnlag for bærekraftige lokalsamfunn og gode velferdstjenester nært der folk bor.

- komme med forslag for å bedre studiekvaliteten i høyere utdanning, sikre god relevans i utdanningene og en god organisering av universitets- og høyskolesektoren.

- gi innspill til en best mulig forskningspolitikk som svarer til de utfordringene vi som samfunn står ovenfor nå og fremover, særlig rettet mot å nå klimamålene vi har forpliktet oss til bidra til verdiskaping og bærekraftige løsninger for framtida.

Utvalget ledes av Nina Sandberg, forskningspolitisk talsperson, og har blant annet hatt medlemmer fra universiteter og høyskoler, fagbevegelsen, flere av våre ordførere, AUF og Aps studentlag.

PROGRAM 2. OKTOBER:

Kl.10-11: Åpen forelesning med Jonas Gahr Støre. Tema: Norge i verden i en krisetid.

Universitetet i Oslo streamer forelesningen med Jonas Gahr Støre. https://www.sv.uio.no/tjenester/kunnskap/podkast/jonas-gahr-stoere-norge-i-verden-i-en-krisetid

Kl.11-12: Lansering av strategi og programforslag ved Nina Sandberg, utvalgsleder. 

Med på lanseringen er blant andre  partileder Jonas Gahr Støre, Nesna-ordfører Hanne Davidsen, tidligere leder av Forskerforbundet, Petter Aaslestad og Gro Bjørnerud Moe, prorektor ved Universitetet i Oslo.  Lanseringen streames på Arbeiderpartiets Facebookside: https://www.facebook.com/Arbeiderpartiet/live/