Nye tillitsvalgte i Agder Arbeiderparti

Fylkesstyret 2022

fv: Grethe Strand, Ahmed Lindov, Even Tronstad Sagebakken, Kenneth Mørk, Gro Bråten, Cecilie Knibe Kroglund, Reidar Saga, Agnes Norgaard, Mona Dia, Robert C. Nordli og Vanja Grut. Marit Grefstad, Svein Arne Haugen, Ida Hirst (AUF), Johan Egeland, Kari Henriksen, Tellef Inge Mørland og William Wathne (AUF) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Siste post på årsmøtets program er å velge Agder Arbeiderpartis tillitsvalgte.  Både fylkesleder Cecilie Knibe Kroglund fra Lillesand, og nestleder Even Tronstad Sagebakken fra Lindesnes tok gjenvalg, sammen med de fleste andre i fylkesstyret.

Noen endringer ble det imidlertid:Line Kysnes Vennesland fra Evje og Hornnes takket for seg som leder av Kvinnenettverket etter å ha hatt rollen siden oppstarten av Agder Arbeiderparti i 2018.  Vanja Grut fra Arendal overtok vervet og skal leder nettverket videre i Agder.

Robert Cornels Nordli gikk også av som årsmøtevalgt styremedlem siden han likevel møter i styret som medlem av Arbeiderpartiets sentralsstyre. Nytt styremedlem er ordfører i Evje og Hornnes, Svein Arne Haugen. 

Mona Dia fra Kristiansand rykket i perioden opp fra 1. vara til fast plass etter at Anne A. Bystadhagen ba om permisjon. Mona fortsetter som fast medlem, og Grethe Strand rykket opp fra 2. til 1. vara. Ny 2. vara til styret er Johan Ekeland fra Lyngdal. Begge varamedlemmene møter fast.

Fylkesstyret 2022 - 2024Leder Abel Cecilie Knibe Kroglund, LillesandNestleder Even Tronstad Sagebakken, LindesnesMedlemsansvarlig Marit Grefstad, GrimstadLeder av Kvinnenettverket Vanja Grut, ArendalStyremedlem Kenneth Mørk, KristiansandStyremedlem Ahmed Lindov, KvinesdalStyremedlem Svein Arne Haugen, Evje og HornnesStyremedlem Mona Día, KristiansandStyremedlem Reidar Saga, Åmli1.varamedlem Grethe Strand, Vennesla2.varamedlem Johan Ekeland, Lyngdal

Begge varamedlemmer møter fast i fylkesstyret

I tillegg til de årsmøtevalgte medlemmene, møter AUFs fylkesleder med alle rettigheter. 

Stortingsrepresentantene Kari Henriksen og Tellef Inge Mørland, gruppeleder i fylkestinget Gro Bråten, Regionleder i LO Agnes Norgaard, sentralstyremedlem Robert C. Nordli og AUFs fylkessekretær William Wathne tiltrer styret med tale og forslagsrett.

Programkomite

Årsmøtet valgte denne gang en rekordstor programkomite som skal utarbeide forslag til nytt politisk program for neste fylkestingsperiode. I stedet for å velge en komite på 11 personer med fem varamedlemmer, lar vi alle 16 være medlem av komiteen. På den måten får alle bidratt og vi har flere personer med i arbeidet.

Komiteen består av:Gro Bråten, Gruppeleder fylkestinget, LillesandDagfinn Homdal Svanøe, Nestleder LO Agder, ÅmliFredrik Jensen, Komite for utdanning og kompetanse, KristiansandLine Kysnes Vennesland, Komite for kultur, folkehelse og frivillighet, Evje og HornnesDag Eide, Komite for samferdsel, TvedestrandVenke Anny Nes, Komite for næring, klima og miljø, VegårsheiJan Rudy Kristensen, Kommunepartileder, ArendalÅse Lill Kimestad, Styremedlem kommuneparti, LindesnesAhmed Lindov, Kommunepartileder/fylkesstyret, KvinesdalIla Patel, Kommunepartileder, LyngdalInger Lise Lund Stulien, Kommunepartileder-ordfører, ÅseralAbdullahi M. Alason, Kommunestyrerepresentant, KristiansandKarin Hodne, Kommunepartileder-fylkestingsrepr. VenneslaWilliam August Wathne, AUFAlvine Forberg, AUF

Gro Bråten er leder av komiteen og Dagfinn Homdal Svanøe er nestleder.

Nominasjonskomite

Nominasjonskomiteens oppgave er å foreslå lista vi går til valg på til fylkestinget.

Komiteen består av:Agnes Norgaard, Regionleder LO Agder, RisørKenneth Hjort Rafaelsen, Kommunestyrerepresentant, LindesnesSolveig Helljesen, Lokallagsleder, ArendalTore Mydland, Sekretær i kommunepartiet, KristiansandTrine Nilsen Klungland, Kommunestyrerepresentant, KvinesdalSolveig Robstad, Gruppeleder, VenneslaSigbjørn Åge Fossdal, Ordfører, ByglandDavid Bergh Tharaldsen, Kommunepartileder, GrimstadFrederick Birkenes, AUF

Varamedlemmer i rekkefølge:Anja Mogensen Mølmen, Kommunepartileder, ÅmliPer Kristian Lunden, Ordfører, RisørAnne Svendsvoll, Kommunestyrerepresentant, FarsundArne Jenssen, Kommunestyrerepresentant, ArendalSusann Marie Nilsen, AUF

Agnes Norgaard leder komiteen, med Kenneth Hjort Rafaelsen som nestleder.