På lag med hele Agder

Den store fylkesdebatten gikk av stabelen tirsdag kveld i Mandal. Arbeiderpartiets Gro Bråten pekte retning for fire nye år. Les hennes innlegg i debatten her.

gro bråten i mandal

Gro Bråten er Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat

For Arbeiderpartiet er det aller viktigste at vi har arbeidsplasser.

Har du arbeid har du gleden og mestringen ved å forsørge deg sjøl, bety noe i et felleskap, bruke ferdighetene dine, bygge deg hus og få familie – det er drømmen de aller fleste av oss har.

Derfor er Arbeid til alle jobb nr. 1 for Arbeiderpartiet.

Agder er et gammelt industrifylke – med grønn industri skal Agder igjen bygges – og ta en viktig nasjonal rolle i etableringen av fremtidas grønne industri innenfor batteri, havvind, hydrogen, prosessindustri, maritim industri, karbonfangst og skog- og trenæringen. 

Agder krysser av for alle de 7 områdene i regjeringens "Veikart for industriell utvikling og verdikjeder".

Vi har naturressursene, vi har kompetansen, vi har teknologien og vier riktig lokalisert med kort vei til markedet.

Vår landsdel skal være løsningen for landet for å sette fart på omstillingen, for å trygge eksisterende industri, skape nye jobber, øke eksporten og kutte utslipp.

Vår viktigste oppgave er å sikrefolk arbeid, hele faste stillinger,  og sikre arbeidslivet den riktige kompetansen for framtidas arbeidsliv.

Vi skal utdanne verdens beste fagarbeidere! Da trenger vi gode skoler der alle kan lykkes, et tett og godt samarbeid med lokalt arbeidsliv og en storsatsning på yrkesfag. Og det skal være starten på et godt voksenliv for våre unge.

Vi må ta grep for å lage flere innganger til jobb. Det betyr satsning på Venneslabrua og Lindesneslosen – metoder vi vet virker og som nasjonale eksperter peker på. Hvorfor finnes ikke tilbudet allerede i hele Agder?

Et organisert arbeidsliv er viktig for den sikkerhet arbeidstakere trenger både på jobb og på fritiden. Og et arbeidsliv som tar sine arbeidstakere på alvor, er en styrke for å beholde og rekruttere de folkene vi trenger for å utvikle landsdelen videre.

Vi vil ha kontroll på og oppfølging av seriøsitetsreglene i anbud – vi vil ikke ha useriøse aktører i våre offentlige anbud.

Vi vil styrke undervisningen i skolen om arbeidslivets regler, fagorganisering og partenes rolle. Det vil sette ungdommen i stand til å orientere seg i arbeidslivet, se viktigheten av å organisere seg, og derigjennom bidra til et seriøst arbeidsliv. 

Vi vil ha hele, faste stillinger – i egen organisasjon – og bidra med prosjektmidler og kompetanse til kommuner som arbeider med heltidskultur.

Arbeid til alle er vår jobb nr. 1! Det handler om hva de aller fleste drømmer om; å ha en jobb, ha en familie og greie oss selv.

Greier du ikke full arbeidsdag eller bare litt, skal du likevel kunne ha en meningsfylt hverdag gjennom aktivitet og fellesskap.

Det skal være godt å bo i alle våre 25 kommuner, med arbeidsplasser, skoler, helsetjenester og levende bomiljø.  Det skal være nabolag der det er godt å leve og bo.

Vi er på lag med hele Agder!

Er du enig med oss – ja da må du stemme Arbeiderpartiet i fylkestingsvalget!