Pioneren Aud Blattmann er gått bort

Aud Blattmann

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at Aud Blattmann er gått bort, 85 år gammel. Hun sovnet inn på Valhalla helsesenter mandag 5. juni, etter en tid med sykdom. 

Aud Blattmann er en av landsdelens store kvinnelige pionerer. Hun var den første kvinnelige representanten fra Vest-Agder med fast plass på Stortinget. Første gang valgt i 1985. I fire perioder satt hun i nasjonalforsamlingen. Hun arbeidet med politiske felt som på den tiden ofte var sterkt mannsdominerte. Forsvar, energi, samferdsel, industri og miljø. Aud Blattmann var arbeidsom. Hun var ikke en av dem som ønsket å hevde seg i media, men jobbet hardt i det stille for hele Agder. Industrien i Agder har nytt godt av hennes innsats, og hun nyter stor respekt i den sørlandske industrien. Med Aud Blattmanns bortgang mister landsdelen en sterk kvinne og politisk røst. I dyp takknemlighet lyser Arbeiderpartiet fred over hennes minne.    

Foto: Stortinget