Politiske vedtak fra årsmøtet i Agder Ap

Fylkesstyret Agder Ap 2024

Nytt fylkesstyre: fv: Mette Gundersen, Grethe Strand, Ahmed Lindov, Cecilie Knibe Kroglund (leder), Even Tronstad Sagebakken (nestleder), Vanja Grut, Ingrid Lillehei, Hans Blattmann, Marit Grefstad og Kenneth Mørk. Robert C. Nordli og Mona Dia var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Årsmøtet i Agder Arbeiderparti ble gjennomført helgen 16.-17. mars 2024, med besøk av statsminister og partileder Jonas Gahr Støre.  Møtet fikk en god start, med nyheten tidligere i uka om at det var enighet om CO2-kompensasjonsordningen og nyhetene om at forsvarets befalsskole skal flyttes til Kjevik og at HV07 gjenopprettes.

Årsmøtet vedtok en rekke uttalelser om dagsaktuelle saker. Disse kan du laste ned nederst på denne siden. Vi startet også arbeidet med å finne frem til hvilke saker Agder Arbeiderparti skal prioritere i arbeidet med nytt program for neste stortingsperiode. Det ble valgt nytt fylkesstyre og nominasjonskomiteer for våre to valgdistrikt for stortingsvalget i 2025.

Fylkesstyret

 • Cecilie Knibe Kroglund, leder (Lillesand)
 • Even Tronstad Sagebakken, nestleder (Lindesnes)
 • Grethe Strand, leder av kvinnenettverket (Vennesla)
 • Vanja Grut, medlemsansvarlig (Arendal)
 • Kenneth Mørk (Kristiansand)
 • Marit Grefstad (Grimstad)
 • Robert C. Nordli (Arendal)
 • Mona Dia (Kristiansand)
 • Ahmed Lindov (Kvinesdal)
 • Ingrid Lillehei (Flekkefjord)
 • Hans Blattmann (Bykle)

I tillegg møter AUFs fylkesleder med alle rettigheter.Stortingsrepresentantene, gruppeleder i fylkestinget, LOs regionleder, AUFs fylkessekretær og partiets fylkessekretærer tiltrer fylkesstyret med tale- og forslagsrett.

I Arbeiderpartiets landsstyre møter

 • Cecilie Knibe Kroglund
 • Even Tronstad Sagebakken
 • Robert C. Nordli
 • Mona Dia

Nominasjonskomiteen for Vest-Agder valgdistrikt

 • Odd Omland, leder, Kvinesdal
 • Solveig Robstad, nestleder, Vennesla
 • Jan Øyvind Åvik, Lindesnes
 • Arnt Abrahamsen, Farsund
 • William Wathne, AUF
 • Helge Stapnes, Kristiansand
 • Ingrid Lillehei, Flekkefjord
 • Mette Gundersen, LO
 • Maria Dragland, Lyngdal

Nominasjonskomiteen for Aust-Agder valgdistrikt

 • Agnes Norgaard, leder, Risør
 • Anders Christiansen, nestleder, Birkenes
 • Aina Adriansen Munthe, Lillesand
 • Arne Jenssen, Arendal
 • Inger-Lene Håland, Froland
 • David Bergh Tharaldsen, Grimstad
 • Venke Anny Nes, LO/Vegårshei
 • Hans Blattmann, Bykle
 • Frederick H. Birkenes, AUF

Vedtatte politiske saker Agder Ap - årsmøtet 2024.pdf 348,6 KB