Prioriterer ungdom, klima og seriøse arbeidsplasser

Gro Bråtens innlegg i budsjettdebatten i fylkestinget - desember 2022

Fylkestingsgruppa desembermøtet 22

Fylkestingsgruppa på desembermøtet 2022

I Norge har vi vært vant til framgang. I 2022 står vi i motgang og et stort alvor. Tusenvis har mistet livet og millioner er sendt på flukt på grunn av Russlands angrepskrig mot Ukraina. Krisene rammer oss alle og gjør noe med oss. Vi merker det i utryggheten for hva krigen i Europa kan føre til, i vår egen hverdagsøkonomi og i troen på framtida.

Fylkeskommunedirektørens forslag til budsjett har tatt inn over seg dette bildet, og overskriften er trygg økonomisk styring, og usikre tider de nærmeste årene.

Vårt forslag til budsjett er i tråd med det.

De siste 30 årene har alle piler pekt oppover, økonomisk og demokratisk.

Jeg opplevde jappetida, og bankkrisa som kom i kjølvannet av den på slutten av 1980-tallet. I den 3. oppsigelsesrunden var det min tur i banken, jeg var 25 år, stod plutselig uten jobb, med boliglånsrente på 14 % og mange å konkurrere med om ny jobb fordi arbeidsledigheten var høy.

Den opplevelsen gjorde noe med meg, selv om jeg i dag kan si at det har gått bra.

Nå opplever folk igjen usikre tider. Renta går opp, strøm, mat og drivstoff blir dyrere.

Vi har høy inflasjon, selv om vi har lavere inflasjon enn de fleste andre land

Vi har krig i Europa, i vårt nabolag.

Det er like langt fra Agder til Kirkenes som fra Agder til Kiev, hovedstaden i Ukraina

Ett av de viktigste grepene vi nå kan gjøre, er å ta kontroll slik at renten på huslån ikke stiger.

De aller fleste har huslån, og en økning på 3 % betyr årlige utgifter på 30 000 for et huslån på 3 millioner.

Mange sliter, men det aller vanskeligste er å se at sikkerhetsnettet vårt, tjenestene på Nav, ikke ser ut til å være i takt med tida – folk velger heller å gå til frivillige organisasjoner enn å bruke vår velferdsstat av mange årsaker.

Med dette alvorlige bakteppet ser vi, på tross av bremsene på i økonomien, at Agder fylke foreløpig ikke må kutte i tjenestene, men på bremse ned på investeringer.

Det er riktig prioritering.

Vi prioriterte en krisepakke for anleggs- og byggebransjen i pandemien – en pakke som har hatt et etterslep på grunn av kapasitetsutfordringer.

Et fortsatt høyt trykk her vil kunne presse prisstigningen enda høyere enn de 15-20 % en ser i denne bransjen.

I motsetning til 1980-tallet er det et stort behov for arbeidskraft. Nå har vi mulighet til å inkludere flere i arbeid og at enda flere tar fagbrev. Da må det være et seriøst arbeidsliv som vil ta de imot og lære de opp.

Det å ha oppfølging og kontroll med de som vinner anbudene i offentlig sektor innenfor bygg- og anleggsvirksomheten er viktig. Det sikrer lærlingplasser og det sikrer inntekter til det offentlige gjennom økte skatteinntekter.

Regjeringen har utarbeidet et grønt industriveikart for vekst innenfor etablert og ny grønn industri. Agder krysser av for alle de 7 områdene. Ett av områdene er innenfor skog og trenæringen.

Det er også et satsningsområde i Regionplan Agder, og vi legger inn de siste 1.5 million kr som klyngen må ha for å videreutvikle seg. Det er over 60 bedrifter som deltar i klyngen, alt fra de minste bedrifter med noen få ansatte – til de store som Bergene Holm, som også er viktig i satsningen til Biozin i Åmli.

I denne perioden har det, heldigvis, vært stort fokus på yrkesfag fra mange hold.

Det heier vi på!

Derfor har vi lagt inn penger og verbalpunkt om viktigheten av faget Yrkesfaglig fordypning. Det gir kontakt til mulig lærlingeplass, det gir forståelse av yrket og det gir mer praktisk tilnærming til skolen. Vi ser at det praktiseres veldig forskjellig, og vi ønsker at de som er flinkest i å utnytte mulighetene for faget til elevenes fordel skal bli standard for alle skoler.

Ungdommens distriktspanel ga gode råd til forrige regjering om hva som var viktig for at de fortsatt skulle bo i distriktet; øverst på lista var utdanning og kollektivmuligheter også i distriktet.

Det støtter vi.

Det er lagt inn penger til prøveprosjekt for Svipp ungdom for 2-4 kommuner som ønsker å teste det ut.

Yrkesfag og kompetanse handler også om de viktige tradisjonshåndverksfagene. Vi har mange gamle hus og viktige bygningsmiljøer som skal tas vare på etter gamle byggetradisjoner. Etterspørselen blant tradisjonshåndverkere er stor og vil bli større med fokus også på gjenbruk og bærekraft.

Vi foreslår derfor et arbeidsstipend på 250.000 til faglig fordypning og produksjon, tilsvarende arbeidsstipendet for kunstnere som vi allerede har.

I fylkeskommunedirektørens framlegg hørte vi at Agder var eneste fylket med økning i utslippene forrige år. Våre hovedmål har vært levekår opp og utslippene ned, så dette er alarmerende utvikling.

Vi legger derfor inn en ekstra satsning på kollektivtilbudet. I tillegg til Svipp ungdom som jeg allerede har nevnt, legger vi inn midler til reduksjon i billettprisene. Vi starter med Arendal/Grimstad-regionen nå, for å høste erfaringer.

Vårt forslag om at fylkeskommunen tar ledertrøya for å legge til rette for energistasjoner og alternative rene energikilder for tungtransport for å sikre aksene nord/sør og øst/vest vil også være et godt bidrag til å komme på offensiven for klimamålene.

---

Se video hvor Gro Bråten forteller om sakene vi prioriterer.