Privatisering av Sørlandsbanen – hvem tar kostnaden?

Jernbane

Høyreregjeringen dumper NSB til fordel for utenlandske, private aktører. Billigste pris har vært avgjørende. - For meg er et så ensidig prisfokus feil. Vi forstår jo egentlig alle at det er enten de reisende eller de ansatte som får betale regningen til slutt, sier leder i Agder Arbeiderparti, Cecilie Knibe Kroglund.

Regjeringen har nå gitt det britiske, privateide selskapet Go-Ahead retten til å kjøre tog på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.

- NSB eies av alle nordmenn i fellesskap. Begrunnelse for dette ligger i å sikre grunnleggende infrastruktur og tjenester som vi alle er totalt avhengig av. Agder Ap ser nå at regjeringens politikk med å splitte opp og privatisere norsk jernbane er i ferd med å bli virkelighet, og at vi sørlendinger, og reisende til oss, er de som vil føle dette på kroppen først. Det er veldig beklagelig, sier leder i Agder Arbeiderparti Cecilie Knibe Kroglund.

Pris blir tillagt størst betydning i konkurransen. Et privateid, utenlandsk selskap som leverer anbud som er lavere enn NSB vinner konkurransen om å få kjøre tog i Norge.

- Når prisen presses for å vinne anbudet, må det sannsynligvis kuttes i utgiftene. Regningen for dette frykter vi ansatte og passasjerer vil ta. Signalene fra England med dette selskapet er ikke særlig positive, sier Kroglund. Hun peker på at vi gjennom NSB kan styre de ansattes arbeidsbetingelser og lønn i mye bedre grad, og at dette er av betydelig samfunnsverdi. - At Høyre ikke ser denne samfunnsverdien viser bare at de har en enorm privatiseringsiver som skygger for andre gode samfunnsøkonomiske hensyn, sier hun.

Arbeiderpartiet er imot konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen, inkludert jernbanen i vår landsdel. Derfor vil Arbeiderpartiets stortingsgruppe si nei til EUs fjerde jernbanepakke når regjeringen forsøker å få dette igjennom i Stortinget i løpet av høsten. AP vil stemme imot de lovendringene som regjeringen måtte foreslå for Stortinget for å iverksette EU-direktivene i Norge.