Satser på sykkelstier og SFO i Hægebostad og Åseral

Sykkelstier i Hægebostad og utvidet tid på SFO i Åseral. Dette er de to viktigste sakene for ordførerkandidatene Alf Skeime i Hægebostad og Inger Lise Lund Stulien i Åseral. Og å beholde den videregående skolen på Byremo, selvsagt.

Alf Skeime og Inger Lise Lund Stulien er ordførerkandidater for Arbeiderpartiet i Hægebostad og Åseral.

Alf Skeime og Inger Lise Lund Stulien er Arbeiderpartiets ordførerkandidater i Hægebostad og Åseral.

De to ordførerkandidatene møtes på Eiken for en prat om de viktigste sakene for de to ordførerkandidatene, og for å sjekke ut felles saker de to vil arbeide for i neste periode.

Byremo vgs er alfa og omega

De er begge enige om at det er viktig at kommunene i indre Agder samarbeider om viktige saker, og viser til samarbeidet om Byremo vgs. – Å beholde den videregående skolen på Byremo er alfa og omega sier de to. – Den gir mulighet for å ta en utdanning i nærheten uten å måtte flytte på en dyr hybel langt unna, og ringvirkningene for næringslivet er med på å sørge for arbeidsplasser og at ungdommen blir her.

Men også barneskolen er viktig, påpeker Alf Skeime og slår fast at det er viktig for Arbeiderpartiet å beholde de to barneskolene som er i kommunen.  

Sammenslåing av kommunene er ikke tema

De er også enige om at det ikke har noen hensikt å slå sammen kommunene, men heller utvikle samarbeidet. – Styrken ved å være små er det sterke fellesskapet vi har i kommunen og at vi kjenner hverandre. Vi passer på hverandre og ser etter hverandres eiendom hvis vi reiser på ferie.

Gang- og sykkelstier i Hægebostad

Alf Skeime er spesielt opptatt av å få flere gang- og sykkelstier i Hægebostad. – Det er alt for mange unge som må ferdes til skolen på farlige veier fordi de ikke har skoleskyss og det ikke finnes sykkelstier. Dette har jeg vært opptatt av i mange år, og det skjer alt for lite. I tillegg nevner han behovet for flere arbeidsplasser for å få opp befolkningstallet, som nærmest har stått stille siden han flyttet til kommunen i 1976. – For eksempel kan vi satse grønt, og utvikle Snartemo stasjon til å bli et knutepunkt for omlasting av gods fra vei til bane.

SFO må utvides i Åseral

Inger Lise Lund Stulien er også opptatt av å utvikle flere arbeidsplasser, og peker spesielt på muligheten som ligger i turistnæringen. – Åseral er en turistkommune, men vi bør utvikle oss fra å være et vintersted til å ha helårsturisme. Vi har jo en fantastisk natur med flotte turmuligheter også når det ikke er snø.

Men det viktigste for Stulien er å gjøre noe med skolefritidsordningen. – Denne må utvides betydelig. I dag er det ikke tilbud om morgenen slik som i barnehagen, den stenger for tidlig om ettermiddagen og har ikke tilbud på onsdagen. Da blir det nærmest umulig å jobbe utenfor kommunen med små barn når begge to jobber, påpeker hun.