Setter vårt preg på Agder

Opposisjonen leverer alternativt forslag til budsjett for 2020

Opposisjonen i fylkestinget er enige om et alternativt budsjett til det som er lagt frem av administrasjonen. - Vi legger frem et forslag som skal stimulere til flere arbeidsplasser, som pålegger fylkeskommunen klimabevissthet og som legger mer trykk på levekår, sier opposisjonsleder Gro Bråten.

For Arbeiderpartiet er det spesielt viktig at vi nå foreslår å opprette en stilling som skal ha ansvar for å følge opp seriøsitetsbestemmelsene ute i store byggeprosjekter og på anleggsområder. - Dette er en stilling vi mener skal deles med kommunene, slik at de som har vedtatt disse bestemmelsene faktisk har noen til å sjekke dem opp. Det er helt avgjørende for et anstendig arbeidsliv på Sørlandet og som sikrer arbeidsfolks rettigheter, sier Bråten.

Av konkrete endringsforslag til budsjettet har vi blant annet foreslått:

 • Forprosjekt for UNESCO-senter i Valle
 • Økt tilskudd til DNT Sør og Forum for natur og friluft Agder
 • Økt støtte til regionale næringsfond
 • Ny stilling i samarbeid med kommunene - seriøsitetskrav-koordinator 50%
 • Støtte til SMSO Agder
 • Satsing på heltidskultur - søknadsordning for kommunene
 • Styrke satsingen på fiber i Agder
 • Hurtigladertilskud for distriktene  
 • Pilotprosjekt for "hjem for en 100-lapp" i Lister og Østre-Agder
 • Styrke elevtjenesten i samarbeid med kommunene - fylket betaler halvparten av stillingen kommunen oppretter (både miljøarbeidere og helsesykepleiere)
 • Godtgjørelse og instrukturopplæring for lærlinger

I tillegg til de konkrete endringsforslag har vi foreslått en rekke verbalforslag. Dette er forslag som ikke har innvirkning på budsjettet for neste år, men som sier noe om retningen vi ønsker for politikken som skal føres i Agder. 

Alle verbalforslagene og de konkrete budsjettforslagene kan du laste ned her.