Skuffet, men fattet

Sørlandet fikk ingen statsråder i Støres regjering, men vi opplever å ha god gjennomslag for viktige politiske saker for landsdelen, sier fylkesleder i Agder Arbeiderparti, Cecilie Knibe Kroglund.

Cecilie Knibe Kroglund

Cecilie Knibe Kroglund er leder i Agder Arbeiderparti

Da den nye regjeringen fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble presentert 14. oktober, var det uten statsråder fra landets sørligste landsdel. Arbeiderpartiets fylkesleder i Agder forstår at dette fører til spørsmål om Sørlandets innvirkning på regjeringens poltikk, og innrømmer at det var med skuffelse hun registrerte at landsdelen ikke var representert. – Det er viktig for rekruttering og nettverk å ha folk i regjeringsapparatet, og det er nyttig å være del av de daglige diskusjonene i regjeringen, sier Cecilie Kroglund.

Men hun påpeker også at manglende statsråder ikke er ensbetydende med manglende politisk gjennomslag. – Politikken regjeringen skal gjennomføre er nedfelt i regjeringsplattformen, og den bygger på den politikken som er vedtatt på landsmøtet. Der har vi hatt stort gjennomslag gjennom mange år, og det er mye god politikk for Sørlandet i regjeringsplattformen, sier Kroglund.

Mette Gundersen blir statssekretær

Fylkeslederen er glad for at Mette Gundersen fra Kristiansand er utnevnt som statssekretær i samferdselsdepartementet, og mener hun godt kunne vært utnevnt som statsråd. – Hun og mange av våre andre dyktige politikere står ikke tilbake for mange av de statsrådene som nå er utnevnt. Men det har vært andre som har stått foran i køen. Vi har en jobb å gjøre i å profilere oss bedre.

Det er fortsatt posisjoner som skal fylles, og vi har fortsatt håp om å få flere fra Sørlandet inn som statssekretærer og politiske rådgivere. Dessuten vil det også bli ledige posisjoner på partikontoret og blant rådgiverne på Stortinget. Der må vi også oppfordre folkene våre i landsdelen til å søke, avslutter Cecilie Knibe Kroglund.

Viktige saker for Sørlandet i regjeringsplattformen

Industri og omstillingssatsing:

* EØS avtalen ligger fast

* Øke tilskudd til skogplanting

* Øke vannkraftproduksjonen (bedre vedlikehold, oppgradering og fornyelse av eksisterende vannkraftverk) og sikre tilgang til industriell kraft 

* Storstilt satsing på havvind, satsing på norsk leverandørindustri

* Krav til at anbud skal deles opp, bra siden vi har mange ikke så store entreprenører.

* Utvikle petroleumsnæringen

* Gjøre tilgang til høykapasitets internett til en rettighet på lik linje med strøm, alle husstander skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd innen 2025.

Arbeid:

* Øke andelen heltid ved å styrke retten til heltid i loven (AML)

* Komplett verdikjede industriell aktivitet for batteriproduksjon

Velferd:

* Styrke kommunenes frie inntekter

* Styrke sykehusøkonomien, bedre finansieringsordningen til fødeklinikker og opprettholde akuttfunksjoner ved lokalsykehusene 

* Styrke økonomien og øke bemanning i barnevernet 

* Styrke bostøtteordningen 

* Styrke brillestøtteordningen

Skole/utdanning:

* Styrke muligheter til universell utforming gjennom å gjeninnføre rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmehaller.

* Stramme inn privatskoleloven

* Yrkesfagløft og økt satsing på å få unge i arbeid. 

* 1000 nye fagskoleplasser over fem år.

* Øke basistilskuddet til universitetene og høgskolene 

* Utvikle desentraliserte utdanningstilbud 

* Stortingsmelding om profesjonsutdanningene.

* Mål om 3000 nye studentboliger pr år