Skuffet over at Frp brøt en signert avtale

Avtale med Frp

Fremskrittspartiet signerte en avtale med Arbeiderpartiet om å støtte valget av Arbeiderpartiets ordførerkandidat. Senere på dagen trakk de seg fra avtalen. - Jeg er utrolig skuffet over at Fremskrittspartiet ikke synes signerte avtaler i forhandlinger betyr noe, sier Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat Gro Bråten.

Fremskrittspartiet tok kontakt med Arbeiderpartiet etter at de var skjøvet ut i kulden av de andre borgerlige partiene som dannet en flertallskoalisjon. De ønsker å se på mulighetene for å få til en endring. Dette ble først ansett som å ikke være realistisk da verken Sp eller MDG ønsker et samarbeid hvor Frp inngår.

Etter en runde med sonderinger ble det imidlertid enighet mellom Ap og Frp om at Frp skulle støtte et forslag på ordfører og varaordfører fra Ap og Sp. Dette innebar at det ble dannet en mindretallskoalisjon bestående av Ap, Sp, MDG og SV, og hvor Frp gikk i opposisjon. Argumentet for å støtte dette var at det ikke ble dannet noen flertallskoalisjon av de rødgrønne partiene som ville blokkere en borgerlig opposisjon, men at det i det nye fylkestinget måtte skaffes støtte fra sak til sak. Dette ville åpne de politiske prosessene og skape et mer dynamisk demokrati.

- Vi forventet jo at Frps forhandlere hadde nødvendige fullmakter. De gav heller ingen indikasjoner på at de måtte sjekke ut dette med partiorganisasjonen. Det ville de fått anledning til. Så det er naturligvis skuffende at snur bare noen timer senere. Vi hadde forventet at de stod på en avtale, avslutter Gro Bråten.

Avtale med Frp

Dette er avtalen som ble signert mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, og som Frp noen timer senere brøt og gikk til Høyre og Krf.