Spydspissen i det grønne skiftet

Årsmøtet i Agder Arbeiderparti - Espen Barth Eide, Cecilie Knibe Kroglund og Even Tronstad Sagebakken

Espen Barth Eide, nestleder Even Tronstad Sagebakken og leder Cecilie Knibe Kroglund foran årsmøtet i Agder Arbeiderparti 2022.

Årsmøtet i Agder Arbeiderparti viste stor entusiasme for å gjøre Agder til en spydspiss i det grønne skiftet. – Vi har alle forutsetninger for å ta en slik posisjon, men det krever sosialdemokratisk politikk for å få det til, sier gjenvalgt leder Cecilie Knibe Kroglund.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide satte standarden for møtet med et innlegg som startet med å vise det store bildet internasjonalt, før han beveget seg innover og satte Norge og Agder i sammenheng med det som skjer i resten av verden. Sikkerhetssituasjonen i Europa og store klimautfordringer påvirker oss alle, og vi må ha løsninger som hjelper i hverdagen.

Vårt ansvar er å se helheten og å tenke langsiktig, påpekte han. En innsprøyting av penger for å redusere bensinprisene med noen hundrelapper, kan fort føre til en overoppheting av økonomien og en renteøkning på flere tusen kroner i måneden. Vi må gjøre noe med det vi kan, og det er trygg økonomisk styring. Vi styrer ikke prisen i det internasjonale markedet, og vi bestemmer ikke renta.

Offensive vedtak for AgderÅrsmøtet behandlet over 70 innkomne forslag. Mange av disse handlet om energi. – Både debatten og vedtakene viser at Agder Arbeiderparti er offensive på Agders vegne. Vi har en verdensledende industri innen offshore, og har en prosessindustri som har vist stor evne til omstilling gjennom mange år. Dette skal vi ta med oss når vi skal bygge ny grønn industri og tusenvis av nye arbeidsplasser i Agder, sier Cecilie Knibe Kroglund.

Men denne satsningen er avhengig av at vi produserer mer kraft, og at vi har kapasitet på linjenettet til å transportere den. – Dette var en godt kjent problemstilling for Barth Eide, og han noterte seg våre forslag, sier Kroglund.

Hun peker også på effekten nye arbeidsplasser vil ha for levekårene på Sørlandet. - hovedårsaken til at vi har mange unge utenfor arbeid er at vi ikke har klart å erstatte de mange arbeidsplassene vi har mistet i den tradisjonelle industrien. Derfor er satsning på nye grønne arbeidsplasser så viktig for å hindre at flere får trygd i stedet for lønn som inntekt, sier hun.

Oppdrett og kystPå spørsmål om det er noen av vedtakene hun er spesielt glad for, utenom de vi allerede har vært innom, trekker hun spesielt frem vedtaket om oppdrett langs kysten. – Det er behov for å være klokkeklar på de kravene vi stiller til oppdrettsnæringen knyttet til forurensing, sier hun. – Utslipp fra oppdrettsanleggene har store konsekvenser, og det har ikke vært tatt ordentlig tak i. Med vårt vedtak om nullutslipp fra merdene vil vi ta et stort skritt i riktig retning, sier hun og legger til; - og det er et skritt jeg også tror næringen selv egentlig har lyst til å ta. For hvem har vel egentlig lyst til å forurense med vilje?

Alle vedtakene kan du laste ned i eget dokument under.