Staten må tenke nytt

Å skape nye arbeidsplasser for alle, er løsningen på en av vår generasjons største utfordringer. Men da må staten tenke nytt, sa Ordfører i Arendal, Robert C. Nordli i sin tale til landsmøtet.

Robert landsmøtesal

- Arbeiderpartiets jobb nr. 1 er å skape og sikre arbeidsplasser, og Agder er den regionen i Norge som kommer til å bli helt sentral inn i det grønne skiftet hvor nye arbeidsplasser skal skapes, sa Nordli, og sa at Agder Arbeiderparti er stolte over at vår regjering er framoverlente ved å vise vei med å skape nye bærekraftige og framtidsretta arbeidsplasser.

Han fortalte landsmøtet at det har vært snakket om levekårsutfordringer i Agder i over 30 år, men uten å finne løsningene. - Alt for mange faller helt utenfor fellesskapet. Ja, utfordringene er så store for så mange av innbyggerne våre at mange har tatt til ordet for at vi ikke skal snakke om det. Men vi kan ikke la være å snakke om en av våre generasjons største utfordringer i en hel landsdel fordi det er vanskelig, sa han.

Nordli fortalte at Agder Arbeiderparti er helt sikker på at den beste muligheten vi har for å få løst en av de største samfunnsutfordringene landsdelen har, er å skape nye arbeidsplasser, fordi de arbeidsplassene som nå kommer i det grønne skiftet er mange - og for alle.

- Det hele henger sammen, sa han videre. - For å få til de nødvendige arbeidsplassene må staten også tenke nytt.  For at vi skal tilrettelegge for arbeidsplasser må de ulike departementene arbeide på tvers av sitt fagfelt for å se hva som trengs av nødvendige tiltak. I min dialog med staten knyttet til den nye batterifabrikken i Arendal er jeg i kontakt med 9 departement.  Vi trenger bedre samordning og raskere saksbehandling, slo han fast.

- Men vi trenger også gode industriveier. Store eksportbedrifter er viktig for hele landet og da må vi se med nye øyne på hvordan vi løser utfordringene med infrastruktur. Dette kan være en for stor oppgave for en by eller fylke alene. Her må vi tenke nytt, og det haster, oppfordret han landsmøtet.