Stiller klare krav til strømleverandører

Et flertall på Stortinget vil nå stille klare krav til strømleverandørenes tilbud til forbrukerne.

Nærbilde av høyspentmaster ved et kraftverk. Foto: Øivind Haug

At mange forbrukere føler seg lurt til å inngå avtaler som er lite forutsigbare og uoversiktlige vil det nå bli slutt på. I neste uke kommer saken om forenkling av strømmarkedet, fremmet av Frp, til behandling i Stortinget.  Ap, Frp, Sp, SV står alle bak dette forslaget: «Stortinget ber regjeringen innføre obligatorisk informasjon om hvor lenge prisen på en strømavtale minimum varer. Denne prisinformasjonen skal opplyses om på strømregningen og ved all salg og markedsføring av strøm».   -          Dette er en seier for forbrukerne og jeg er glad for at det nå blir slutt på for dyre og uoversiktlige strøm avtaler, nå blir det flertall i Stortinget for endringer, sier Silje Hjemdal, Frp.  -          Det var bra at vi klarte å jobbe oss frem til et felles forslag, jeg er veldig fornøyd med at vi fikk inn de nødvendige presiseringer i teksten. Vanlige folk skal ikke lures inn i avtaler de ikke forstår eller kjenner innholdet i, sier Kari Henriksen i Arbeiderpartiet.  -          Det skulle bare mangle at strømselskapene tilbyr avtaler som er forståelige og forutsigbare. Det er et minimum av hva vi bør kunne forvente av seriøse leverandører, at folk forstår hva de kjøper og hvor lenge prisene gjelder, sier Freddy Øvstegård fra SV  -          Som saksordfører er jeg glad for at partiene ville jobbe seg sammen i denne saken. Det er en viktig sak for oss alle sammen, egentlig. Strøm er jo noe vi alle trenger hele tiden og vi må selvfølgelig være trygge på at vi vet hva vi kjøper, sier Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen. Bakgrunn:Forbrukerrådets undersøkelser viser at mange kunder opplever strømmarkedet som uoversiktlig og at det er vanskelig for forbrukerne å ta informerte valg.  29 leverandører ble klaget inn til Forbrukertilsynet av Forbrukerrådet for brudd på blant annet markedsføringsloven for hemmelighold av priser.

Norstat har på oppdrag fra Forbrukerrådet undersøkt om folk vet hva strømprisen er. Det vet veldig få, viste den.