En gruppe ungdomsskole elever sitter samlet rundt læreren sin. Foto: Øivind Haug

Stopp avskiltinga av erfarne lærere

Over 21 000 erfarne lærere risikerer å bli avskiltet av Høyre-regjeringen i 2025 selv om de har undervist i fagene i mange år. Dette vil Arbeiderpartiet stoppe og heller spille på lag med skolene for å sikre elevene gode lærer og best mulig undervisning.

Josef og Marit

Josef Hæier fra Arendal og Marit Grefstad fra Grimstad er begge stortingskandidater for Arbeiderpartiet i Aust-Agder.

- Avskiltinga er en mistillit til dyktige lærere som har opparbeidet seg kompetanse over mange år, sier Marit Grefstad som selv er lærer i Grimstad, og som stiller til valg på stortingslista i år. 

– Dette er lærere som har lærerutdanning, men som kanskje ikke har det riktige antall studiepoeng som de mener trengs, forklarer Marit, og legger til at det er viktigere å satse på økt rekruttering og å sikre at flere gjennomfører lærerutdanningen. 

Josef Hæier jobber som skoleassistent på Moltemyr skole i Arendal, sitter i bystyret i Arendal og står også på Stortingslista. – Vi trenger en nasjonal rekrutteringskampanje for å få mer mangfold inn i skolen, og da er det rigide kravet om at en må ha 4 i matte for å undervise i engelsk eller norsk helt urimelig, poengterer Josef. 

Alle kommuner må ha en plan for videreutdanning av egne lærere og Arbeiderpartiet vil sikre bevilgninger til dette i årene framover, og gi lærerne tilbake tilliten. – For skolene er til for elevene, ikke for Høyre-regjeringens eksperimentering, avslutter Marit.