Storstilt havvindsatsing gir store muligheter for Sørlandet

Havvind

Regjeringen planlegger å bygge ut nesten like mye strøm fra havvind som vi produserer fra vannkraft i dag. Målet er å sikre folk og bedrifter rikelig med rimelig kraft i årene som kommer. - Dette er en storsatsning som gir industrien på Sørlandet store utviklingsmuligheter, sier leder i Agder Arbeiderparti, Cecilie Knibe Kroglund

Forrige mandag besøkte statsminister Jonas Gahr Støre Sørlandet og ble presentert for flere havvindsatsinger. Selv mente han at Agder ikke hadde fått del i den nasjonale fortellingen som energinasjon som vi fortjener. Den store satsingen på havvind som regjeringen nå lanserer vil sørge for at Agder blir en landsdel som får betydning for landets store industrisatsing.

- Etter åtte år med stillstand under Høyreregjeringen, tar Arbeiderpartiregjeringen nå tak og gjør det vi har lovet. Dette er et nytt industrieventyr som legger grunnlag for arbeid og oppdrag for leverandørindustri langs hele kysten. Med vår kompetanse og erfaring i leverandørindustrien til oljeindustrien, har vi store muligheter her sør for å ta en betydelig posisjon i fremtidens havvindsatsing, både nasjonalt og internasjonalt, sier Knibe Kroglund og sier at satsningen er et svar på Agder Arbeiderparti sin vekstplan som ble lagt frem i fjor sommer.

Cecilie Knibe Kroglund

Med dagens nyhet svarer Regjeringen på sine ambisjoner i Hurdalsplattformen med arealtildeling fram mot 2040 for 30 000 MW havvindproduksjon i Norge. Dette tilsvarer nesten like mye kraft som vi i dag produserer i Norge.

-  Men det haster med å komme i gang. Derfor legger regjeringen inn 70 millioner i revidert nasjonalbudsjett som skal brukes til forundersøkelser på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord allerede i sommer, slik at aktørene som tildeles konsesjon kan komme kommer raskere i gang. I tillegg kommer det 10 millioner kroner til Havforskningsinstituttet til økt kunnskap som grunnlag for lokalisering av havvind og havbruk til havs i RNB, sier Kroglund.

Til slutt peker hun på at Arbeiderpartiet har lang historie med å forvalte fellesskapets ressurser til det beste for fellesskapet og sikre arbeidsfolk og deres rettigheter.  – Det vil vi også gjøre når vi nå bygger ut et nytt norsk industrieventyr. Derfor gir vi allerede nå beskjed om at vi skal utrede grunnrente på havvind og at vi vil vektlegge norske lønns og arbeidsvilkår når dette skal bygges ut, avslutter Cecilie Knibe Kroglund.