Fair Play i arbeidslivet

Vil støtte organisasjonen med 1 million kroner

Opposisjonen november 2020

Gruppeledere i opposisjon. Fra venstre: Gro Bråten, Ap, Birte Simonsen, MDG, Oddbjørn Kylland, Sp, Vivian Jacobsen, Rødt, Mirell Høyer-Berntsen, SV.

Det har aldri vært viktigere med et seriøst arbeidsliv i Agder enn nå!

Gruppelederne fra partiene Rødt, Sv, Ap, Sp og MdG i Agder fylke er samstemte om hva som er viktig å få på plass så raskt som mulig. Vi trenger et realt løft og fokus på et seriøst arbeidsliv, der vi sørger for at det er de seriøse bedriftene som får oppdrag fra Agder fylkeskommune.

Organisasjon Fair Play Agder er etablert for å bidra til å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sikre et seriøst arbeidsmarked og like konkurransevilkår på Agder. Bak organisasjonen står en rekke aktører fra arbeids- og næringslivet i regionen.

Fair Play Agder skal jobbe sammen med private og offentlige aktører for å skape engasjement og mobilisere til felles innsats mot arbeidslivskriminalitet.

Vi oppfordrer næringsliv, kommuner og organisasjoner til å støtte Fair Play Agder med et medlemskap på 4.000 pr år. Det har Agder fylkeskommune allerede gjort. For å sikre organisasjonen i oppstartsfasen mener vi at fylkeskommunen bør støtte organisasjonen med 500.000 i 2 år.

Vi har registrert at fylkesordfører og politisk ledelse har uttrykt seg positive til Fair Play Agder i flere sammenhenger, og vi håper derfor på tverrpolitisk vilje til å finne penger i budsjettet til å sikre oppstarten av Fair Play Agder.

I dag unndras det for mange milliarder skattekroner i Norge. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er annerledes her i Agder enn ellers i landet.

Begge de tidligere fylkeskommunene har vedtatt reglement for seriøsitetsbestemmelser. Det er viktig at disse nå gjennomgås på nytt. Det skjer utvikling etter hvert som fylker og kommuner får gjort seg erfaringer, og det er viktig å ta en ny gjennomgang av regelverket for å sikre at bestemmelsene fanger opp krav om HMS-kort, faglærte handverkere og lærlinger, lønns -og arbeidsvilkår, bruk av underleverandører etc.

Skal vi lykkes med dette må det sikres kontroll. Vi mener derfor at det samtidig med en gjennomgang av seriøsitetsbestemmelsene, også legges fram et forslag til kontrollsystem som sikrer oppfølging av bestemmelsene.