Froland kommunehus

Straffes for å ville stå alene

Havnet på Robek-lista

Froland kommune fikk mindre overføringer da de valgte å ikke slå seg sammen med nabokommunen, og ventet akkurat litt for lenge før de innførte eiendomsskatt.

Frolandia

Stortingskandidat Lars Marius Nilsen og varaordfører Øyvin Froland.

Til tross for at Froland kommune har hatt høyest prosentvis befolkningsvekst i Agder de siste ti årene, har ikke det gitt kommunen høye nok inntekter til å møte de økte behovene i tjenester til innbyggerne. En vekst på 1000 innbyggere på ti år er mye for en kommune på 6000 innbyggere.

Mange av de nye innbyggerne er barn og unge siden unge familier flytter til Froland fordi kommunen har hatt lavere boligpriser og flere eneboligtomter enn den største nabokommunen, Arendal.

- Det er kanskje ikke de med høyest inntekt som har valgt å bosette seg i Froland, derfor har vi ikke sett en veldig stor økning i skatteinntekter, forteller varaordfører Øyvin Froland. Det har heller ikke hjulpet å ha en Høyrestyrt regjering i 8 år. – Vi har blitt straffet for å takke nei til å slå oss sammen med nabokommunen Åmli, forteller varaordføreren. – Kun for 2021 får vi 7-8 millioner mindre i årlige overføringer fra staten. Vi har også fått lavere inntekter fra Agder Energi enn tidligere år.

- Vi drøyde nok også 2-3 år for lenge med å innføre eiendomsskatt, sier stortingskandidat Lars Marius Nilsen som også sitter i kommunestyret i Froland hvor Arbeiderpartiet styrer sammen med KrF. 

Med så mange nye innbyggere lider Froland av voksesmerter. – Vi trenger større skoler og mer penger til egentlig alt, forteller Froland, samtidig som han skuer utover grønne idrettsbaner og det flotte svømmeanlegget «Frolandia», som gir innbyggerne i Froland gode fritidsaktiviteter. Vi har vært gode til å søke prosjektmidler, men midlene tar jo gjerne slutt, og da må vi betale selv for tjenester som kommunepsykolog. Og idrettsanlegg som vi har fått spillemidler til, må jo også vedlikeholdes, forklarer Øyvin Froland.

Froland ville fått over 2 millioner ekstra i året med Arbeiderpartiets alternative budsjetter.– Vi kunne nok ha unngått Robek-lista med en Arbeiderpartiregjering som ville tilført kommunen mer penger og uten straffen vi får fra Høyreregjeringen for at vi ønsker å forbli en egen kommune, sier varaordfører som nå må forberede seg på tøffe kutt i kommuneøkonomien og streng kontroll fra statsforvalteren framover.

DETTE VIL ARBEIDERPARTIET GJØRE MED KOMMUNEØKONOMIEN:

• Kommunene må gjøres bedre i stand til å prioritere viktige velferdsområder som barnehage, skole, helsetjenester og eldreomsorg.

• Sikre gode og likeverdige tjenestetilbudover hele landet.

• Bruke 3,45 milliarder kroner mer på kommunene og fylkeskommunene i 2021. 

Se hva din kommune kunne fått med Arbeiderpartiet i regjering på Kommunekalkulator (arbeiderpartiet.no): Froland: 2,68 millionerArendal: 19,48 millionerGrimstad: 10,09 millioner