Tellef Inge og Cecilie på topp i Aust-Agder

Nominasjonskomiteens foreløpige listeforslag klart

Tellef og Cecilie

Tellef Inge Mørland (40) fra Arendal og Cecilie Knibe Kroglund (48) fra Lillesand topper listeforslaget for Arbeiderpartiet i Aust-Agder. Nominasjonskomiteen presenterer nå listeforslaget som skal diskuteres i partilagene før endelig vedtak på nominasjonsmøtet 24. november.

Nominasjonskomiteen foreslår Ramani Konstanse Nordli fra Arendal på tredjeplass. Hun er 21 år gammel og AUFs kandidat i nominasjonsprosessen. På de neste plassene er foreslått Dagfinn Homdal Svanøe fra Åmli, Marit Grefstad fra Grimstad, Josef Hæier fra Arendal, Ragni MacQueen Leifson fra Risør, Lars Marius Nilsen fra Froland, Grethe Nygaard fra Evje og Hornnes og Vidar Engh fra Tvedestrand.

- Nominasjonskomiteen har hatt mange gode kandidater å velge i og vi har lagt vekt på spredning både i alder, geografi og bakgrunn. Etter en runde med egen-presentasjoner og intervjuer har en enstemmig nominasjonskomite lagt fram et listeforslag vi er veldig fornøyde med og stolte av, sier Per Kristian Lunden fra Risør, som har ledet nominasjonskomiteen. Han sier at topp-kandidatene fikk ubetinget tillit.

- Tellef Inge og Cecilie er kandidater som står veldig sterkt i Agder og som også får en stadig tydeligere posisjon på Stortinget og i Arbeiderpartiet på nasjonalt nivå. Vi håper selvsagt på et regjeringsskifte ved valget og vi er sikre på at Tellef Inge og Cecilie blir tydelige stemmer både i valgkampen og i posisjoner etter valget. Stortingsvalget til neste år er enormt viktig for landets videre utvikling. Alle våre listekandidater gleder seg til den lange valgkampen, som begynner etter nominasjonsmøtet. Men først skal vi ha respekt for det lokale partidemokratiet og ser fram til gode diskusjoner i partilagene fram mot nominasjonsmøtet, sier Per Kristian Lunden.

-Det er utrolig kjekt å bli foreslått enstemmig av nominasjonskomiteen, sier Tellef Inge Mørland i en kommentar. - Jeg er veldig motivert til videre politisk arbeid. Arbeiderpartiets politikk skal bygge på fellesskapet. Koronaviruset har ettertrykkelig bevist betydningen av nettopp dette fellesskapet. Vi klarer kun å bekjempe slike sykdommer sammen, gjennom et godt offentlig helsevesen. Dessuten er det fellesskapet som må stille opp for arbeidsplasser og folks trygghet for inntekt og helse, gjennom denne tida. Behovet for god arbeiderpartipolitikk er derfor større enn på mange år!

-Skulle jeg få muligheten til å bidra i 4 nye år på Stortinget, vil de viktigste lokale sakene for meg være kampen for sykehuset vårt og videre utbygging av vei og jernbane. I tillegg vil jeg gjerne bidra til at vi nasjonalt får på plass en ny distriktspolitikk, som gjør det lettere for folk å bo og arbeide i hele Agder.

Tellef Inge Mørland er i dag stortingsrepresentant for Aust-Agder, mens Cecilie Knibe Kroglund er leder av Agder Arbeiderparti og første vara til Stortinget.