Trenger flere fastleger

Vi er inne i en fastlegekrise, og dagens regjering har ikke vilje til å løse den, sier Eivind Arnt Husøy, lege og stortingskandidat fra Lyngdal.

Eivind Husøy

–Jeg bryr meg om folk. Det viktigste for meg som lege er å ivareta pasientene mine. Det er vanskelig med dagens politikk tilknyttet fastlegeordningen, hvor kun en liten prosent av helsebudsjettet går til fastlegene, sier han.

–Vi behandler omtrent like mange mennesker som sykehusene gjør, for mange er jo innom oss før de blir videresendt, og det tenker ikke dagens regjering på.

Fastlegekrise

Husøy har selv fulgt utviklingen med et kritisk blikk de siste årene.

–Jeg overdriver ikke når jeg sier at vi er inne i en fastlegekrise. Mange av fastlegene begynner å bli gamle, og vi får rekruttert nye leger i den graden vi burde.

Lege er ikke lengre et fristende yrke

Lyngdal, Lindesnes og Kristiansand sliter med å få inn nye fastleger. Ifølge Husøy ligger ikke problemet i rekruttering av nye fastleger at regionen vår ikke er populær. Sørlandet er derimot en populær landsdel i nyutdannede legers øyne. Problemet ligger i realiteten av arbeidsmengden som fastlege.

–Lønnen per time har gått ned, mens arbeidsmengden har gått opp. Vi blir pålagt stadig større oppgaver av staten uten å få kompensasjon for det. Det finnes mange legestudenter som har stor entusiasme for faget, helt til de får jobb og får kjenne på realiteten i arbeidshverdagen. De ser at det ikke går an å kombinere jobben som lege med et vanlig familieliv, argumenterer Husøy kritisk.

Vanlig å jobbe 70 timers uke eller mer

Husøy forteller at en vanlig arbeidstid er det viktigste problemet som må løses, skal man gjøre yrket mer attraktivt. Det, i tillegg til utdanningsstillinger i kommunene, og en mer fristende legevaktsordning. Legevaktsordningen kommer i dag på toppen av en lang arbeidsdag.

–For å gå fra 65 timer i uka, ned til 45 timer i uka, trenger vi 1000 nye fastleger i Norge. For å komme ned i en vanlig arbeidsuke, trenger vi 2000 nye fastleger, ifølge Husøy.  

Arbeiderpartiet lytter til fagfolk

Husøy trekker store linjer mellom Arbeiderpartiet og legeforeningen. Arbeiderpartiet går til valg på politikk som fremmer fastlegenes sak, i motsetning til dagens regjering.

–Det finnes ikke politisk vilje i regjeringen for å iverksette de tiltakene vi vet vil fungere, sier han.

Husøy ønsker seg ei ny regjering til høsten, fordi han daglig møter mennesker som kjenner på konsekvensene av de usosiale kuttene til dagens regjering.

Flere sliter med økonomien

–Som lege opplever jeg at folk har veldig dårlig råd nå. De som trenger hjelp har kjent på kroppen at den ene etter den andre ordningen forsvinner, for eksempel brillestøtten til barn. Det er konsekvensene av et strategisk spill av regjeringen, som gjør at de som slet fra før av, sliter mye mer nå.

Selv er Husøy en mann som er opptatt av rettferdighet.

–Som politiker brenner jeg for å dele på godene vi har her i Norge. Jeg har selv vokst opp i en familie som ikke hadde så god råd og det var nødvendig å dele rettferdig oss imellom for klare seg. Derfor er jeg opptatt av at velferden vi har her i landet, hvor vi deler med de som ikke har så mye.