Tverrpolitisk satsning på viktige industriveier i Agder

Robert C. Nordli - Morrows

Ordfører Robert C. Nordli i Arendal på tomta hvor Morrow skal bygge gigafabrikk for batterier.

Jeg er stolt og glad for at vi nå er samstemte i fylkestinget om å prioritere våre viktige industriveier. En utbygging av disse veien er helt avgjørende for å sikre industrien vi allerede har, og å legge grunnlaget for å etablere ny grønn industri, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Gro Bråten.

I Lindesnes ligger bedriften GE Healtcare, som er verdens største produsent av virkestoffer for kontrastmidler til røntgen og alene står for 2% av Norges eksporinntekter. I Åmli ligger et av Skandinavias mest moderne sagbruk, og her planlegges landets første Biozinfabrikk, mens selskapet Morrow har bestemt å etablere en gigantisk batterifabrikk i Arendal.

Gro Bråten

- Felles for alle disse tre industriene er behovet for en funksjonell vei. Fabrikkene har et stort behov for transport til og fra, og dagens vei er enten for dårlig eller ikke-eksisterende. Der har vi nå en løsning som det er tverrpolitisk enighet om, sier Bråten, og legger til at det også er enighet om å utbedre den svært rasutsatte veien i Sirdal.

Gro Bråten viser til den såkalte Setesdalsmodellen som ble brukt i gamle Aust-Agder. Her gikk kommunene og fylkeskommunen sammen og hjalp staten med finansieringen slik at utbyggingen av Riksvei 9 gikk raskere. – Nå overfører vi samme modell til disse viktige veiene, bare omvendt. Nå ber vi staten bidra med sluttfinansieringen til disse veien, resten av midlene har vi sikret sammen i regionen, sier Bråten.