Ungdomsgaranti i Agder

Ungdomsgarantien

Fylkesordførerkandidat Gro Bråten og ungdomskandidat William Wathne møtte Arbeidsminister Marte Mjøs Persen for en prat om regjeringens ungdomsgaranti og satsningen i Agder for å flere unge ut i arbeid.