Vanlige arbeidsfolk taper tusener på borgerlig somling

Dagfinn Homdal Svanøe

Dagfinn Homdal Svanøe mener høyreregjeringens somling fører til tusener i tapt pensjon for vanlige arbeidsfolk.

Høyreregjeringen bøyer av for presset fra fagbevegelsen og Arbeiderpartiet, og innfører pensjon fra første krone. - Men regjeringens somling har ført til at mange arbeidstakere har tapt over en halv million kroner i pensjonsgivende inntekt, sier Dagfinn Homdal Svanøe, stortingskandidat for Arbeiderpartiet.

Pensjonsopptjening fra første krone og første time har vært et krav fra fagbevegelsen og Arbeiderpartiet lenge. – Det handler først og fremst om unge, folk med små stillinger og de som tjener dårligst. I Agder gjelder dette ca 40 000 personer, sier Svanøe, som til daglig er nestleder i LO Agder. – Disse arbeidstakerne har til nå ikke fått godtgjort pensjon før de har tjent hundre tusen. Opptjening fra første krone kan bety opp mot 10 000 kroner mer i årlig pensjonsutbetaling for en med 400 000,- i årslønn.

Dagfinn Homdal Svanøe er fornøyd med at det endelig blir gjennomført, men mener det er uforståelig at regjeringen nok en gang somler med å innføre ordninger for vanlige folk. - De er jo veldig raske med å foreslå bedre ordninger for de rikeste. Dette er noe Arbeiderpartiet har forslått siden 2015, men har blitt nedstemt på mange ganger i Stortinget, senest rett før jul. Hadde vi innført pensjon fra første krone da Arbeiderpartiet foreslo det, ville ikke arbeidstakerne tapt over en halv million kroner i pensjonsgivende inntekt, sier Svanøe.

- Det er jo heller ingen grunn til å vente helt til 2023 med å innføre ordningen, fortsetter han.  Mange har tapt tusenvis av kroner i pensjon allerede og vil tape mer på at det ikke kommer på plass før 2023. Det viser virkelig behov for en ny regjering og at det er nå er vanlige folk sin tur, avslutter Dagfinn Homdal Svanøe.