Veteranmøte med Tellef Inge

Aust veteranforum avholdt nylig et møte med stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland, der han innledet om aktuelle saker.

Tellef Inge Mørland

Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland

Møtet ble avholdt på partikontoret i Arendal med  ca. 20 personer tilstede.

Tellef Inge snakket om den generelle politiske situasjonen nasjonalt, sentrale helsesaker, lokale saker og valgkamp. Han la stor vekt på sterkere fellesskap, kampen mot ulikhet og et anstendig arbeidsliv og la frem synspunkter om helsesaker der tannhelse ble spesielt nevnt som en god sak for Arbeiderpartiet. Han avsluttet med en oversikt over nåværende tilslutning på ulike partier og utfordringen ved å gjøre et godt kommune- og fylkestingsvalg.

Det ble et engasjerende møte med mange små og store saker som ble diskutert, kommentert og besvart.

Veteranforum vil legge opp til et nytt møte på Arkivet i Kristiansand medio mai.