Vi kan ikke ha useriøse aktører i våre offentlige anbud!

Felles innsats for seriøsitetskrav

f.v: Gro Bråten (Ap), Odd Asle Abildsnes (Fellesforbundet), Vidar Larsen (Fellesforbundet), Birte Simonsen (MDG), Mirell Høyer-Berntsen (SV), Lisbeth Raanes Hansen (Rødt) og Leiv Vagle (Fair Play Agder).

Bedrifter på Agder tjener millioner på arbeidslivkriminalitet i følge Fair Play Agder. Innsatsen for et seriøst arbeidsliv skal forsterkes lover dagens partier i opposisjon i Agder fylke; Ap, Sv, MDG og Rødt dersom de vinner valget og får flertall etter høstens valg.

- Det at vi sikrer et seriøst arbeidsliv, handler også om levekår og likestilling. Vi vil sikre at alle arbeidstakere blir behandlet skikkelig, får lønna si og har en forutsigbar arbeidsdag.  Vi opplever også mange i næringslivet som er opptatt av dette, og vil være med å sikre et anstendig, seriøst arbeidsliv, sier førstekandidatene i de fire partiene.

Det interkommunale samarbeidet på Agder innen offentlig anskaffelser og tjenester, OFA IKS, er nettopp reetablert. Alle kommuner og fylkeskommunen er med i dette samarbeidet, og det sikrer kompetanse og veiledning i regelverk og håndtering av offentlige innkjøp når det gjelder varer og tjenester.  Agder fylke investerer for nesten 800 millioner bare i 2023 innen bygg og samferdsel. 

- Med så store investeringer må vi sikre oppfølging og kontroll. Vi vil derfor ansette en koordinator til oppfølging og kontroll ute på bygg og anleggene. Agder bør gå foran som et godt eksempel på at det satses på seriøse arbeidsforhold, så vi ønsker at kommunene også setter av ressurser til kontroll, og vi kan gjerne samarbeide om en slik stilling, sier opposisjonspolitikerne.

Virksomheter på Agder tjener millioner på kriminalitet

Fair Play Agder er en forening dannet i et topartssamarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Foreningen samarbeider med politiets A-krimgruppe og A-krimsenteret, og har som formål å samle informasjon fra bransjer på Agder som er utsatt for arbeidslivkriminalitet. 

Leif Vagle leder Fair Play Agder og forteller at arbeidslivskriminaliteten i Norge koster samfunnet flere 10 talls milliarder hvert året. - Det er så langt vanskelig å konkludere sikkert med hvor stort problemet er på Agder, men erfaringene vi har gjort så langt levner ingen tvil om at vi har store utfordringer, forteller Vagle. 

- Det vi ser er at problemene synes å være størst i bransjer og fag som krever lite eller ingen kompetanse. Siden oppstart av Fair Play Agder oktober 2020 så har vi behandlet ca. 250 saker. FPA avdekker flest ulovligheter knyttet til svart arbeid og lønnstyveri, hvor de fleste offer er utenlandske arbeidere. Det er ansatte som ikke kjenner sine rettigheter, og er «glad for å ha en jobb». Over 50% av sakene er knyttet til bygg & anleggsbransjen. Andre bransjer som dominerer er transport, renhold, verksted, velvære og restaurant, sier Leif Vagle

Han forteller at Fair Play også har flere eksempler på at useriøse aktører vinner frem i offentlige anbud i Agder.  - Det bør lyse en «rød lampe» når den som leverer det laveste anbud ligger langt lavere enn de øvrige, påpeker han, og forteller at sakene Fair Play Agder behandler om lønnstyveri representerer store summer, når mange ansatte over flere år ikke får den lønnen de skal ha. Da vil jo naturlignok virksomheten kunne legge inn lave anbud fordi de har «billig» arbeidskraft i forhold til konkurrenten.

- Flere av sakene vi har behandlet har vi også opplysninger om vold og trusler som ansatte har blitt utsatt for. Ofte så grove at de ikke tør å melde dette til politiet. I noen saker har vi også fått opplysninger om at ansatte har blitt utsatt for seksuelle overgrep på jobb, sier Leif Vagle.

Mange av sakene Fair Play Agder behandler er ikke lett å avdekke ved tradisjonelle kontroller, dvs. og bare innhente kontrakter, lønnslipper, arbeidsplaner mm. Det viktigste er å være ute blant de ansatte på byggeplassen, kontakte renholderne, sjåførene. Ved å snakke med disse får en gjerne helt andre opplysninger enn det sjefen har sendt inn av dokumentasjon. Leif Vagle er ofte rundt i ulike virksomheter. - Det vi med sikkerhet kan konkludere med så langt, er at det er virksomheter i næringslivet i Agder som tjener millioner på arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og at det er mange ansatte, i hovedsak utenlandske, som blir grovt utnyttet, avslutter Vagle.

Fellesforbundet fornøyd med partiene

Fellesforbundets representanter, Vidar Andersen og Odd-Asle Abildsnes forteller kampen for et seriøst arbeidsliv er en kamp Fellesforbundet fører hver dag. 

- Vi er derfor særdeles fornøyde med at disse partiene støtter og ikke minst har forstått hvor viktig det er å kjempe for et seriøst og organisert arbeidsliv. Det har vært jobbet mye og lenge for å innføre gode retningslinjer og regelverk i kampen mot useriøse aktører, men fortsatt savner vi flere gode virkemidler og nok ressurser for å følge opp at regelverket blir etterlevd. Det handler om kampen for et rettferdig arbeidsliv, arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Vi støtter derfor fullt og helt forslaget om å ansette en koordinator som kan jobbe med oppfølging og kontroll av bygg og anleggsplasser i Agder, sier det to representantene.