Vi trenger et sterkt trepartssamarbeid

Songdalen kommune har de siste årene satset på hele stillinger og fått ned sykefraværet. Et sterkt trepartssamarbeid var løsningen.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen er imponert over satsingen Songdalen kommune har hatt på et sterkt trepartssamarbeid de siste årene.

I Songdalen er Arbeiderpartiet i posisjon og varaordfører Jan Erik Tønnesland fra Arbeiderpartiet har vært tett på arbeidet. Dette er erfaringer han ønsker å ta med seg inn i nye Kristiansand. Det er ordførerkandidat i Kristiansand Jan Oddvar Skisland og fylkesordførerkandidat Gro Bråten helt enige i.

f.v. ordførerkandidat i Kristiansand Jan Oddvar Skisland, LO-leder Hans Christian Gabrielsen, fylkesordførerkandidat Gro Bråten og kandidat til bystyret i Kristiansand Jan Erik Tønnesland.

f.v. ordførerkandidat i Kristiansand Jan Oddvar Skisland, LO-leder Hans Christian Gabrielsen, fylkesordførerkandidat Gro Bråten og kandidat til bystyret i Kristiansand Jan Erik Tønnesland.

Fylkesordfører Gro Bråten er overbevisst om at dette er noe som bør videreføres.

- Hvis de har lykkes med dette i Songdalen, så er jeg sikker på at de kommer til å lykkes med det i Kristiansand. Vi trenger at Arbeiderpartiet kommer i posisjon for å sikre at dette blir videreført.

Gro Bråten legger også til at nye Agder kan hente inspirasjon fra det arbeidet som er gjort i Songdalen.

- Agder fylkeskommune skal være en særiøs arbeidsgiver. Vi trenge faste heltidsstillinger ved nye utlysninger. Den andelen som allerede jobber deltid må også reduseres.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen syntes det er en god idé av både nye Kristiansand kommune og nye Agder fylkeskommune å adoptere ordningen med trepartssamarbeid fra Songdalen.

- Slik sikrer vi et mer anstendig arbeidsliv, legger han til.

f.v. LO-leder Hans Christian Gabrielsen og fylkesordførerkandidat Gro Bråten.

f.v. LO-leder Hans Christian Gabrielsen og fylkesordførerkandidat Gro Bråten.