Vi vil sikre jobbene til jernbaneansatte

Tog som passerer en vei med bommen nede

Drift av trafikken på norske jernbanestrekninger på Jærbanen, Sørlandsbanen og Arendalsbanen er ute på anbud. Et anbud Arbeiderpartiet har vært mot. Andre firma enn NSB kan nå overta denne jobben. Flere hundre arbeidsplasser i vår region blir berørt av denne anbudsprosessen, hvor det ikke er gitt at NSB vinner anbudet. De fleste er sikret ny jobb dersom en annen aktør overtar, men renholds- og vedlikeholdspersonell er ikke omfattet av ordningen som sikrer dette.

Det er viktig for Arbeiderpartiet at de som i dag jobber for NSB har trygghet for at de også har en jobb å gå til, dersom noen andre overtar driftsoppgavene NSB tidligere har hatt. Dette ønsker vi en garanti for.

Regjeringen har lovet at jernbanereformen ikke skal gå ut over lønns- og arbeidsbetingelser. Denne lovnaden ser ut til å liten reell verdi når regjeringen ikke garanterer at også renholds- og vedlikeholdspersonell skal få sikret tryggheten sin.

Igjen ser vi at vanlige lønnsmottakeres behov for trygghet ikke blir ivaretatt av regjeringen. Det blir ikke vi med på. Vi vil sikre en rettferdig og trygg arbeidslivspolitikk for vanlige lønnsmottakere og støtter kravet om at verkstedsarbeidere og renholdere i jernbanen er sikret jobb i det selskapet som vinner anbud. Sørlandsbenken får i et innlegg i Fædrelandsvennen 30.mai en utfordring på hvor man står i denne saken. La det ikke være noen tvil, i denne saken står Arbeiderpartiet sammen med fagbevegelsen.

Cecilie Knibe Kroglund, Leder Agder AP

Tellef Inge Mørland, Stortingsrepresentant Aust-Agder AP

Kari Henriksen, Stortingsrepresentant Vest-Agder AP