Viktig godkjenning for Fagskolen i Agder

Gro

Dagfinn Homdal Svanøe (LO), nestleder i styret i Fagskolen og styremedlem Gro Bråten (Ap) er svært glad for at Fagskolen i Agder nå har fått godkjenning til selv å sette i gang utdanningsløp innenfor tekniske fag og helsefag.

Skolen har nå fått utvida fullmakter på de viktige fagområdene, og er godt rustet for å tilby skreddersøm i forhold til behov for kompetanse for regionalt arbeidsliv.

Skal vi lykkes med det grønne skiftet må vi blant annet ha folk med riktig kompetanse. Norge har et skrikende behov for høyere yrkesfaglig utdanning, og i Agder er vi veldig opptatt av behovet for fagkompetanse som kommer bla med Morrow. Fagskolen har, sammen med næringsliv og skolesektoren, laget 8 ulike moduler for etter og videreutdanning for batteriverdikjeden.

Noe av utfordringen som vi har vært bekymret for er godkjenningen i Nokut knyttet til lang saksbehandlingstid.  Fagskolen i Agder har derfor lagt ned et stort og omfattende arbeid for å bli områdeakkreditert, slik regjeringen nå har lagt til rette for. 

Les mer om saken her