AUFere

Vil at ungdom skal bli sett og hørt

Ramani Nordli brenner for psykisk helse og forteller hvorfor det er viktig med en ny regjering.

Ramani Nordli

Ramani er 22 år gammel og kommer fra Arendal. Hun er politisk aktiv i både AUF og kommunepolitikken og utdanner seg til å bli sykepleier. For den unge fremadstormende politikeren er det viktigste med årets valg at unge skal bli sett og hørt. Arbeiderpartiet gjør det, og derfor er hun glad for å være stortingskandidat.

For Ramani startet engasjementet tidlig. Som datter av Arendals ordfører Robert Nordli ble det tidlig både valgkamp, husbesøk og stand. Men valget om å bli med i Arbeiderpartiet var hennes eget.

- Jeg har vokst opp i Arbeiderpartiet. Jeg meldte meg inn i AUF i 2012, og hadde mange ideer om hvordan min og andres fremtid kunne bli best mulig. Jeg leste meg opp på hva ungdomspartiene mente fordi jeg ville engasjere meg og påvirke politikken. Jeg var enig med AUF og meldte meg inn uten at pappa var klar over det. Det var mitt initiativ, og ingen andre sitt. Det begynte i det små og har bygd på seg siden.

For den politiske aktive sørlendingen er en av de store fanesakene psykisk helse.- Noe av det jeg brenner mest for er psykisk helse for unge, og mitt engasjement i saken har vokst under pandemien. Mulighetene og tilbudene til unge har blitt innsnevret. Det er dårlig tilpassede tilbud som krever mange runder i systemet før man får pratet med en psykolog.

Hun legger særlig vekt på forebygging og tidlig innsats.- Selv stiller jeg til valg for å fjerne egenandelen for pasienter til og med 25 år for behandling i offentlig psykisk helsevern. Det skal ikke være en byrde å spørre om hjelp. Hjelp skal være tilgjengelig.

Ramani påpeker at det finnes mange tiltak innen psykisk helse som ikke appellerer til unge. Derfor er det utrolig viktig å være der de unge er. Arbeiderpartiet ønsker derfor å investere i digital helsehjelp for ungdom, som imøtekommer dette behovet.

- Vi som politikere burde gjøre noe for unges psykiske helse. Vi må sørge for at de som faller utenfor blir fanget opp og får den oppfølgingen de har behov for. Ingen unge skal føle seg som en byrde når de spør om hjelp. Ungdomskandidaten fra Arendal argumenterer for at regjeringens nedbygging av døgnplasser i psykisk helsevern må stoppes. Hun viser til at Arbeiderpartiet vil øke plassene der det er nødvendig.

- Jeg synes det er viktig at vi ikke glemmer distriktene. Hjelp skal være like tilgjengelig i Valle som i Arendal. Derfor satser Arbeiderpartiet på desentralisert psykisk helsevern. Slik at det er kort vei til spesialister for folk i hele Agder, sier hun.

For Ramani er det ingen tvil om at det trengs en ny regjering.- Dagens regjering forstår og ser ikke unges problemer. Deres politiske løsninger gjør hverdagen til oss unge mer problematisk. Regjeringen forstår ikke at det kan være dyrt å gå til psykolog. Arbeiderpartiet tar de unges psykiske helse på alvor. Vi må huske på at unge har opp og nedturer i livet og ta hensyn til det, avslutter en engasjert Ramani.