Vil bytte ut menn med kvinner

Førstekandidatene2023

Etter fylkestingsvalget for fire år siden, ble alle de betalte vervene fordelt til menn.  -Likestillingen er fortsatt et stykke unna i de konservative partiene på Sørlandet, sier førstekandidatene i opposisjonspartiene. Som alle er kvinner. 

I konstitueringen av fylkestinget etter forrige fylkestingsvalg, var det bare menn som fikk vervene som hovedutvalgsledere og leder av kontrollutvalget, i tillegg til ordfører og varaordfører. 

 - Vi mente det var en særdeles dårlig løsning den gang, og mener det fortsatt, sier Arbeiderpartiets førstekandidat Gro Bråten, sammen med førstekandidatene i de andre opposisjonspartiene Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Alle partiene i dagens opposisjon har valgt en kvinne som førstekandidat, og de garanterer at de skal bytte ut menn med kvinner om de får flertall etter valget til høsten.

Men et skifte av politisk ledelse fører ikke til at alle menn byttes ut med kvinner. – For mange av samme kjønn i ledelsen fører til mer ensretting i fokus på saker og løsninger. Vi mener Agder kan så mye bedre enn dette, og vil ha mer mangfold og balanse i den politiske ledelsen av fylket, sier de fem førstekandidatene.

Bilde: Neste år flytter Agder fylkeskommune inn i nytt fylkeshus. Vinner de valget, garanterer førstekandidatene i opposisjonspartiene større balanse mellom kjønnene i den politiske ledelsen enn de konservative partiene klarer. 

Fv: Lisbeth Raanes Hansen (Rødt), Oda Sofie Pettersen (MDG), Mirell Høyer-Berntsen (SV), Kristin Ljosland (Sp), Gro Bråten (Ap)