Setesdal Trafikkstasjon2

Vil etablere nærtjenestesentre

på Evje og i indre bygder

– Det viktige er at vi i Arbeiderpartiet prøver å bevare statlige tjenester og arbeidsplasser i distriktet ved å legge disse sammen i et nærtjenestesenter eller et lokalt Statens Hus om du vil. Et slikt senter kan legges til Trafikkstasjonen her på Evje, men også andre steder i indre bygder som for eksempel Valle, Åmli, Eiken og Sirdal.

Setesdal trafikkstasjon

Stortingskandidat Grethe Nygaard og ordfører Svein Arne Haugen utenfor Setesdal trafikkstasjon.

Vi treffer en engasjert ordfører i Evje og Hornnes, Svein Arne Haugen, utenfor trafikkstasjonen på Evje sammen med Grethe Nygaard, listekandidat for Setesdal på Stortingsvalglista for Aust-Agder. De er begge svært opptatt av å bevare et godt offentlig tjenestetilbud og arbeidsplasser i distriktene: 

– Det store poenget er at når hver enkelt statlig etat får for lite aktivitet til å opprettholde arbeidsplasser i distriktene, så legger de i dag ned. For å motvirke dette må staten klare å se på tvers og heller etablere ett senter i distriktet der alle de statlige tjenestene er tilgjengelige. Det kan være med pass, førerkort, juridisk bistand som for eksempel testamente og familiemegling. Dette har vi også programfestet i vårt nye partiprogram som handler om å bevare statlige arbeidsplasser i distriktene.

– Jeg tror at et slikt nærtjenestesenter med fordel kan legges til et sted som trafikkstasjonen her på Evje hvor aktiviteten for Statens Veitilsyn/Trafikkstasjonen er bitt mindre ettersom digitaliseringen har gått fremover. Så hvis vi ikke tenker nytt, vil også dette tilbudet kunne ende med nedleggelse, sier Svein Arne Haugen som er opptatt av å fortelle folk hva dette tilbudet går ut på. 

Listekandidat Grethe Nygaard tror at etableringen av nærtjenestesenter kan bli et viktig distriktspolitisk virkemiddel for indre bygder på Agder: – Ja, denne saken har jeg tro på. Vi vil jo at det skal bo folk i hele Norge. Så hvis alt av offentlige tjenester forsvinner og du må bruke en hel dag på å ordne et pass, så vil det på sikt kunne føre til at flere flytter fra distriktene og vi mister viktige arbeidsplasser. Så dette viser at Arbeiderpartiet vil stille opp for distriktene med en god og aktiv distriktspolitikk. Vi vil at forskjellene mellom by og land skal bli mindre og ikke større, sier Grethe Nygaard.

– Nå må vi utrede nærmere hva et nærtjenestesenter skal være og hvilke tjenester som kan inngå, men jeg tror vi må tenke enda bredere: Med relasjon til koronaen hvor mange har jobbet hjemmefra, kan vi kanskje legge en del felles statlige kontorarbeidsplasser i et slikt senter slik at man kan jobbe hjemmefra både i Bygland, Evje, Åseral og andre steder. Så med en ny AP-regjering som har programfestet dette håper vi at flere nærtjenestesentre kan komme på plass i løpet av de neste fire åra, avslutter Evjeordføreren.