Vil ha fortgang i nytt akuttbygg!

Arbeiderpartiet er opptatt av å ta vare på våre felles, offentlige sykehus. I en tid der koronaviruset har utfordret helsevesenet vårt nesten til det ytterste, ser vi hvor mye helsetjenesten vår betyr.

Stortingsrepresentantene Kari Henriksen og Tellef Inge Mørland

Av stortingsrepresentantene Kari Henriksen og Tellef Inge Mørland

En av de store helsemessige utfordringene vi står ovenfor på Agder, er tilstanden til akutt- og intensivbygget ved Sørlandet sykehus, Kristiansand. Dagens bygg er i en slik tilstand at det kan gå utover pasientsikkerheten.  I en tid der et smittsomt virus herjer i befolkningen, er det også avgjørende at vi har skikkelige akutt- og intensivfasiliteter på sykehusene våre.

De siste årene har vært preget av en stram sykehusøkonomi, på grunn av for dårlige økonomiske rammer fra dagens regjering. Sørlandet sykehus har tidligere varslet at de må spare rundt 200 millioner den kommende tiden. Arbeiderpartiet har i sine alternative budsjetter denne stortingsperioden lagt inn ekstra midler, som ville tilsvart nesten hele denne innsparingen. Arbeiderpartiet har også foreslått endringer i den grunnleggende finansieringen, større andel grunnfinansiering og mindre innsatsstyrt, og vi har senket kravet til egenkapital fra 30 til 20 prosent når det gjelder investeringer. Dessverre uten å få gjennomslag i Stortinget.

En annen utfordring Sørlandet sykehus står ovenfor, er at Helse Sør-Øst under denne regjeringen praktiserer en egen regel som gjør at hvert sykehus, i dette tilfellet Sørlandet sykehus, får kun ha ett investeringsprosjekt under planlegging samtidig. Når da det nye psykiatribygget i Kristiansand har blitt utsatt, har dette medført at man ikke engang får starte planleggingen av nytt akutt- og intensivbygg. Dette mener Arbeiderpartiet må endres.

Stortinget skal nå behandle en ny Nasjonal helse- og sykehusplan. Der vil Arbeiderpartiet fremme en merknad som åpner for mer enn ett investeringsprosjekt på gang samtidig innen et lokalt helseforetak. Vi håper de andre partiene kan støtte dette, ettersom vi oppfatter at det lokalt har vært stor tverrpolitisk enighet om at nytt akutt- og intensivbygg må på plass.

I dette tilfellet ønsker også Kristiansand kommune å samlokalisere sin legevakt og andre øyeblikkelig hjelp-tjenester i et felles nytt akutt- og intensivbygg. Det vil kunne gi bedre behandling for pasientene og samtidig en økonomisk gevinst ved at man gjør dette sammen. I tillegg vil man da kunne slippe å vente på 2030 før man har ett nytt akutt- og intensivbygg på plass. Det kan redde liv!

Vi trenger tre moderne sykehus på Agder, i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand, for å ivareta innbyggerne sin trygghet. Det er på tide at helseministeren fjerner særregelen til Helse Sør-Øst, som nå hindrer oss i å videreutvikle Sørlandet sykehus. Arbeiderpartiet er i alle fall klare for å gi det signalet i Stortinget, og vi håper de andre partiene vil støtte oss i det.

FAKTA: AKUTTMOTTAKET I KRISTIANSAND

Akuttmottaket som ble bygget i 1990, har i utgangspunktet kapasitet til å ta imot kun 14.000 pasienter i året. I 2019 hadde de 30.600 pasienter. Samtidig viser det seg at antallet øker med rundt 1000 til 1400 pasienter i året.