Vil ha gratis skolefrokost i Agder

Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for gratis skolefrokost for elever ved de videregående skolene i Aust-Agder, og vil innføre dette i hele det nye Agder. – Næring er viktig for læring, slår Aust-Agders fylkesordfører Gro Bråten fast.

Skolefrokost

I morges besøkte hun Dahlske videregående skole i Grimstad under skolefrokosten. Her møter daglig mellom 50 – 100 elever for å spise noen skiver brød eller frokostblanding før skolen begynner. – Vi innførte dette for alle skolene ved fjorårets skoleår, som det andre fylket i landet, forteller Bråten. – Det er en billig investering i læring. Frokosten gir næring for læring, men skaper også en bedre trivsel blant elevene. Dette er også viktig for læringsmiljøet, sier hun.

Gro Bråten

Fylkesordfører for Arbeiderpartiet i Aust-Agder, Gro Bråten.

Hun får støtte fra faglig hold. Helsedirektoratet slår fast at måltid på skolen fremmer konsentrasjon og læring, og bidrar til trivsel i skulehverdagen.

Også sier Frøydis Nordgård Vik ved institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved UiA synes dette er en god ordning. Vi har veldig tro tro på denne typen ordning. Hvis du vil sikre at alle lærer så godt som mulig er det viktig å sikre en god frokost. Derfor er dette et godt folkehelsetiltak og et godt utjevnende tiltak, sier hun til NRK Sørlandet.

Programkomiteen i Agder Arbeiderparti har i sitt forslag til program for fylkestingsvalget i 2019 foreslått at dagens ordning i Aust-Agder skal gjelde for alle den nye fylkeskommunens videregående skoler.

Klikk her for å høre innslaget på NRK Sørlandet – Radio Du kommer da inn på NRK Sørlandets side. Her velger du innslaget "Serverer skolefrokost i Aust-Agder". Intervjuet med Nordård Vik er det siste innslaget i lista: "Hvor viktig er frokost?"