Vil ha ladestasjoner og bredbånd i hele fylket

–Ikke alle vil bo i by. Men vi som vil bo mer landlig må ha samme mulighet til å velge klimavennlig transport og kunne jobbe på hjemmekontor, sier stortingskandidat Ahmed Lindov.

Ahmed lade1

Ahmed er født i Bosnia, men oppvokst i Kvinesdal. Hele livet har han vært en pendler; først i forbindelse med skole, senere i forbindelse med jobb. Ahmed Lindov er et distriktsmenneske som ikke har lyst til å bo i by.

–Jeg er rett og slett en bygdegutt, forteller Lindov.

Lindov er utdannet jurist og driver eget regnskapsfirma, han har vært leder av Kvinesdal Arbeiderparti siden 2018, samtidig som han driver gård. Han er vant til å sjonglere mange baller i luften samtidig.

–Gården er det for det meste pappa som driver, ellers hadde det aldri gått rundt, forteller han.

Ladestasjoner på Byremo

En litt kald junidag treffer vi Lindov ved ladestasjonene for el-bil i Byremo. Været ser ikke ut til å påvirke han. Ivrig forteller han oss om viktigheten av ladestasjoner i hele regionen, ikke bare i storbyene.

–Skal vi oppnå klimamålene som er satt for Norge er det viktig at vi ute i distriktene også blir tatt med i beregningene. Det er viktig at hele landet er med i det grønne skiftet. Uten ladestasjoner har vi ikke mulighet til å kjøre nullutslippsbiler, og dermed kan vi ikke være med å bidra. Med større tilgang på ladestasjoner kan flere få valget om å kjøre klimavennlig.

–Vi kan ikke bare ha ladestasjoner i byene, vi bryr oss om miljøet ute på bygda også, sier han klart og tydelig.

Det er ikke bare lokalbefolkningen på de ulike stedene ute i distriktene som gjør at det er viktig med ladestasjoner, det er også viktig for turistnæringen.

–Sørlandet er fult av populære reisemål, og det er viktig at de som kommer for å oppleve Sørlandet kan lade bilene sine og sitter igjen med gode minner, sier han.  

Bredbånd tilgjengeliggjør arbeidsplassene ute i distriktene

Selv jobber Lindov fra hjemmekontor, så han vet betydningen av et stabilt og raskt bredbånd.

–Bredbånd gjør det jo mulig for meg å jobbe med det jeg liker aller best, samtidig som jeg ikke trenger å flytte på meg. Jeg får leve livet jeg ønsker, uten å inngå noe som helst kompromiss. Kan det bli bedre enn det, spør den energiske politikeren retorisk.

Videre forteller han at det siste året med pandemi har demonstrert betydningen av et godt utbygd nett enda mer, og at vi ikke skal se bort ifra mer hjemmekontor i fremtiden.

–Mange vil nok kunne kombinere den vanlige kontorjobben de har med hjemmekontor fremover. Dette er positivt for alle som bor ute i distriktene, fordi vi på den måten får de samme arbeidsmulighetene som de har i de mer sentrale strøkene i Norge, og folk kan få bosette seg akkurat der de ønsker. Verden blir mer digital og avstanden mellom by og land blir mindre, sier Lindov.  

At bredbånd vil føre arbeidsplassene ut i distriktene, er utelukkende positivt for befolkningsveksten i Agder, ifølge Lindov.

–Vi vet at mange som reiser ut for å studere blir i de store byene nettopp fordi det ikke er jobber å komme hjem til når de er ferdigutdannet. På denne måten kan vi tilby de samme jobbene her ute i distriktet.