Kvinnekontakt

Grethe Strand

Grethe Strand

Grethe (48) bor i Vennesla. Hun sitter i Vennesla kommunestyre og i levekårsutvalget i kommunen. Hun er også fast møtende vara i styret til Agder Arbeiderparti. Hun er utdannet sosionom og jobber ved NAV Midt Agder.