Medlemsansvarlig

Vanja Grut

Vanja er medlem av bystyret og kommuneplanutvalget i Arendal. Hun er styreleder i Arendal eiendom KF. Hun er også medlemsansvarlig i fylkesstyret i Agder Arbeiderparti.

Vanja Grut

Bli bedre kjent med Vanja Grut:

Vanja er født i 1970 og bor i Myra i Arendal og har to sønner. Hun har sittet i bystyret siden 2015 og jobber til daglig som kommunikasjonsrådgiver i Agder og Telemark bispedømme. Vanja har i tillegg 25 års erfaring i kommunikasjonsfaget fra Diabetesforbundet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Hun er utdannet journalist og fagoversetter i fransk.

MITT ENGASJEMENT Jeg er nå inne i min tredje periode i bystyret i Arendal og er medlem i kommuneplanutvalget og styreleder i Arendal eiendom KF. Jeg sitter i styret i Agder Arbeiderparti som medlemsansvarlig. Fra 2016 - 2020 var jeg leder av Arendal Arbeiderparti. Jeg har stort sett alltid vært tillitsvalgt i jobbene jeg har hatt, og sitter nå i styret i LO i Østre Agder.  

MINE HJERTESAKER Jeg har alltid vært opptatt av de store linjene i samfunnet og i politikken, og er opptatt av at alle skal ha de samme mulighetene. Likestilling er viktig for meg. Jeg er veldig opptatt av å få Arendal til å utvikle seg og vokse på en måte som ivaretar alle Arendalsborgere, samtidig som vi ivaretar natur og miljø, både lokalt og globalt. Da trenger vi Arbeiderpartiets politikk og ideologi.