Leder

Abel Cecilie Knibe Kroglund

Cecilie er statssekretær i samferdselsdepartementet, leder av Agder Arbeiderparti og medlem av Arbeiderpartiets landsstyre

Abel Cecilie Knibe Kroglund

Cecilie er født i 1972 og bor i Lillesand. Hun er også 1.vara til Stortinget for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets. Hun har tidligere vært gruppeleder for Arbeiderpartiet i Lillesand kommunestyre. Hun har permisjon fra sin jobb i Sørlandets Kompetansefond så lenge hun er statssekretær.

- Arbeid med politikk gir meg energi. Jeg kan bli like engasjert av rettferdige fordelingsmodeller i Lillesandsskolen som gjennomslag sentralt for en mer human og konsekvent flyktningpolitikk. Begge deler handler om å tilrettelegge for gode liv for hver enkelt og for rettferdig fordeling av goder. Arbeiderpartiets grunnleggende verdier med internasjonal solidaritet og likhet er mine viktigste rettesnorer. Jeg er aktiv i Arbeiderpartiet fordi vi jobber for at politikken skal favne alle. Det er viktig for meg at vi ikke søker til populismen men heller satser på gode brede samfunnsløsninger som ivaretar og gir plass til alle.

- Jeg har god kontakt med hele Agders næringsliv gjennom min jobb med regional utvikling i Sørlandets Kompetansefond og jeg mener det Agder trenger er Arbeiderpartiets industri- og arbeidslivspolitikk for å skape flere arbeidsplasser på Sørlandet. Arbeid og trygghet på arbeidsplassen legger mye av grunnlaget for gode levekår. Samtidig sikrer ikke det inkludering og gode liv ene og alene. Å sikre et mangfoldig samfunn der ulike mennesker får like muligheter til gode liv må derfor også gjøres gjennom fellesskolen, kulturarenaer, offentlige møteplasser, fritidsarenaer og helsetilbud.

- Å skape flere arbeidsplasser er spesielt viktig for Sørlandet. Men jeg er også en av de som har en overbevisning om at investering i barn er like viktig som investering i bank og børs. Jeg fikk gleden av å lede Arbeiderpartiets oppvekstutvalg for et par år siden, der like forutsetninger for å delta og mestre både i skole og fritid sto sentralt i arbeidet. Et av de store gjennomslagene som kom i dette arbeidet var et løft for SFO, både for kvalitet og lavere priser.

- Å få innført skolemat i flere skoler har også vært en hjertesak. Mette mager lærer mer og mat er en fin måte å forsterke et godt sosialt skolemiljø. Jeg mener i tillegg at fokus på matproduksjon og matkultur dessuten er et godt miljø- og klimatiltak.

- Følg meg gjerne på Facebook. Da vil du se at min interesse for mat, natur og poltikk har smeltet sammen i ukentlige oppdateringer. Oppdateringene retter fokus mot spesielt lokal matkultur. Bærekraftig bruk er det beste vern og jeg tror at dersom man ser hvor maten kommer fra, så får man en omsorg for naturen og lærer bærekraftig forvaltning. Jeg drar opp diskusjoner om allemannsretten, naturreservat, intensiv matproduksjon og søndagsfri gjennom å servere røkt makrell, uer, hanegryte og østers. Alt med ingredienser fra Lillesand.