Arbeiderpartiets liste til stortingsvalget

Liste for stortingsvalget for Aust-Agder og Vest-Agder valgdistrikt

Foto: Stortinget

Foto: Stortinget

Høsten 2021 er det stortingsvalg, og Agder Arbeiderparti har valgt sine kandidater til Stortinget fra Agder.

Selv om vi er slått sammen til ett fylke, består Agder fremdeles av to valgdistrikt til stortingsvalget. Disse valgdistriktene følger de gamle fylkesgrensene. 

Agder Arbeiderparti har derfor to valglister, en valgliste for Vest-Agder valgdistrikt og en valgliste for Aust-Agder valgdistrikt. Vi har også bestemt at det kun skal stå navn fra personer som er hjemmehørende i valgdistriktet på listene.

Her finner du informasjon om de som nå er valgt som våre kandidater i de to valgdistriktene.