Gruppeleder

Gro Bråten

Gro er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet og opposisjonsleder i Agder fylkesting. Fram til 31.12.2019 var hun fylkesordfører i Aust-Agder, en posisjon hun overtok fra Tellef Inge Mørland, da han ble valgt inn på Stortinget i 2017. Før hun ble fylkesordfører var hun leder av Karrieresenteret i Kristiansand fra 2010.

Gro Bråten

Bli bedre kjent med Gro Bråten:

Gro er født på Gol i Hallingdal og vokste opp her. Etter videregående skole flyttet hun til Oslo hvor hun tok et 1-årig fagkurs for studenter på Otto Treider. Hun ble boende i Oslo i ytterligere ett år hvor hun jobbet i Kreditkassen.

Så fikk hun jobb i Sparebanken Møre, og flyttet til Molde. Her ble hun boende i 16 år før familien flyttet til Lillesand i 2001. Gro startet da på studier ved Høgskolen i Agder. Først et grunnfag i religion, og deretter praktisk-pedagogisk utdanning. I 2004 begynte hun som lærer ved Kristiansand Katedralskole, og i 2007 tok hun en master i pedagogikk og ledelse ved siden av jobben. I 2010 ble hun leder for Karrieresenteret i Kristiansand, en stilling hun fikk permisjon fra i 2017 da hun overtok som fylkesordfører.

Gro har vært leder i Lillesand Arbeiderparti og nestleder i Aust-Agder Arbeiderparti. Hun har vært medlem av Arbeiderpartiets landsstyre og var gruppeleder for Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe fra 2015 og frem til overtok som fylkesordfører.