Gruppeleder

Gro Bråten

Gro er gruppeleder for Arbeiderpartiet og opposisjonsleder i Agder fylkesting. Hun er medlem av fylkesutvalget.

Gro Bråten

Bli bedre kjent med Gro Bråten:

Gro er født i 1964 og bor i Lillesand. Hun er gruppeleder for Arbeiderpartiet og opposisjonsleder i Agder fylkesting. Hun var fylkesordfører i perioden 2017-2019 i Aust-Agder fylke og Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat ved valget i 2019 og 2023. Før hun ble heltidspolitiekr var hun leder av Karrieresenteret i Kristiansand.

- For meg er arbeid og arbeidsplasser viktig. Alle som kan jobbe, skal få muligheten til å jobbe. Det sikrer inntekt, frihet og muligheter. Vår landsdel har naturgitte fortrinn for etablering av ny grønn industri, og er del av løsningen for å få klimautslippene ned og levekår og likestilling opp. Flere som i dag står utenfor arbeidslivet må få muligheten til jobb.

- Kompetanse er ikke noe vi har, men noe vi får. Jeg vil at den offentlige fellesskolen skal være nær der folk bor, skal satse på yrkesfag og se hele mennesket slik at både fysisk og psykisk helse gis prioritet. Skole skal ikke være en arena for konkurranse – vi må sikre en skolepolitikk som gjør at alle opplever mestring og føler seg som vinnere.

- Agder må ha nullvisjon for sosial dumping. Jeg har vært fagorganisert i hele mitt yrkesaktive liv, og fagbevegelsen og den norske modellen er viktig å se også i fylkespolitikken. Agder skal være et godt sted å bo, jobbe og tilbringe fridagene for alle, sier hun. Gro er medlem i Skolenes landsforbund.

Gro er født på Gol i Hallingdal og vokste opp der. I forbindelse med utdanning og jobb har hun bodd i Oslo og Molde før hun, sammen med familien, flyttet til Lillesand i 2001. Her tok hun fatt på studier og i 2007 tok hun en master i pedagogikk og ledelse ved siden av jobb som lærer ved Kristiansand Katedralskole. I 2010 ble hun leder for Karrieresenteret i Kristiansand. Hun har i dag permisjon fra stillingen som virksomhetsleder for karrieresentrene i Agder.

Gro har tidligere vært leder i Lillesand Arbeiderparti. Hun har også vært nestleder i Aust-Agder Arbeiderparti og medlem av Arbeiderpartiets landsstyre. Hun meldte seg ikke inn i Arbeiderpartiet før i 2008, men har alltid stemt på Ap. - Det er på grunn av verdiene våre, frihet, like muligheter og solidaritet. De verdiene tar jeg med meg inn i fylkespolitikken, sier hun.