Representant

Line Kysnes Vennesland

Line er medlem av fylkestinget og fylkesutvalget i Agder.

Line Kysnes Vennesland

Bli bedre kjent med Line Kysnes Vennesland:

Line er født i 1985 og bor på Moisund i Evje og Hornnes kommune. Hun arbeider som klinisk sosionom i akuttambulant enhet i avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

- Jeg brenner for at det å ta hele Agder i bruk skal gjenspeiles i praktisk politikk og ikke bare sies i festtaler. Jeg syns det er veldig viktig med en fortsatt desentralisert struktur innenfor tannhelse og videregående skole i Agder. Dersom vi ønsker at mennesker skal bo og leve gode liv i hele Agder så må fylkeskommunen beholde sine arbeidsplasser og tilrettelegge for god infrastruktur og næringsetableringer også i distriktene. Jeg er derfor også opptatt av å sikre gode kollektivakser med hyppige avganger i fylket vårt slik at bussen kan bli et alternativ til bilen.

Line har en master i psykisk helsearbeid og har godkjenning som klinisk spesialist i psykisk helsearbeid. Hun har jobbet i kommunal barneverntjeneste og jobber nå som klinisk sosionom i akuttambulant enhet i avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP). Her har hun også prosjektansvar for ABUP for et pilotprosjekt hvor BUFetat og ABUP driver en institusjon for ungdom som har behov for hjelp både fra psykisk helse og barnevern. Hun er medlem av Fagforbundet og har vært fagorganisert siden før hun fylte 18 år.

Line har tidligere vært 16 år i kommunestyret i Evje og Hornnes, 8 av dem som gruppeleder. Hun har også vært 1. vara til Stortinget i 8 år i Aust-Agder valgkrets og har vært 8 år på fylkestinget i Aust-Agder fylke. I tillegg har hun hatt en rekke verv i partiorganisasjonen lokalt.  Hun har også vært leder av kvinnenettverket og medlem av fylkesstyret i Agder Arbeiderparti.