Representant

Fredrik Jensen

Fredrik Jensen

5. vararepresentant til kommunepartiets styre.