Representant

Karin Hodne

Karin er medlem av fylkestinget i Agder og leder av Kontrollutvalget.

Karin Hodne

Bli bedre kjent med Karin Hodne:

Karin er født i 1965 og bor i Vennesla. Hun ble fast medlem av fylkestinget i Agder i desember 21. Før det var hun 1.vara.  Hun har vært leder av kommunepartiet i fem år og var medlem av kontrollutvalget i kommunen i forrige periode.

- Jeg ønsker å bidra til å gjøre Agder til et bedre sted å bo, virke og leve for ALLE. Det at vi skal komme i posisjon og føre en politikk som er i vår gate er en stor motivasjonsfaktor.

- Saker som jeg er opptatt av er mange, men spesielt at vi skal skape gode levekår på Agder. Det må skapes flere fremtidsretta og attraktive jobber. Studenter som tar sin utdannelse utenfor Agder, må vi få tilbake til Agder etter endt utdannelse. Vi har altfor mange unge utenfor skole og arbeid. Vi må jobbe målrettet for å snu denne utviklingen. Vi trenger flere læreplasser innenfor fagutdanning.

- Nevner i tillegg noen stikkord i forhold til hva jeg er opptatt av: Likestilling, inkludering og mangfold, heltid og ei lønn å leve av, forebygging av mobbing og trakassering, nok ressurser til å følge de som har utfordringer i skolehverdagen. Så har jeg også lyst til å nevne et utrykk vi som parti har brukt mye; by og land, hand i hand! Det skal være gode tilbud og levekår om en bor sentralt i by eller ute i distriktene.

Karin har videregående utdanning fra Vennesla videregående skole. Hun arbeider nå som bussjåfør. Har tidligere jobbet innenfor logistikk, salg og innkjøp ved Hunsfos Fabrikker i Vennesla, Vestas Castings i Kristiansand, Kruse Smith Entreprenør og Bas Maskinutleie i Kristiansand og REC Solar. Hun er fagorganisert og har vært medlem i Handel og kontor siden 1984.

Hun har vært leder av Vennesla Arbeiderparti 2018-2023 og har hatt ulike andre verv i styresammenheng. På regionalt nivå har hun i to perioder vært fast medlem i fylkestinget i Vest-Agder og fraksjonsleder i Hovedutvalg for kultur og utdanning. Hun var også nestleder i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Agder. I forrige periode var hun 1.vara til Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet og Hovedutvalg for næring, klima og miljø, i tillegg til fast plass i fylkestinget.