Representant

Karin Hodne

Karin Hodne

1.vararepresentant til Agder Fylkesting,
1.vararepresentant til hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet og hovedutvalg for næring og miljø.
Medlem i kontrollutvalg i Vennesla kommune. Leder av Vennesla Arbeiderparti.