Stortingsrepresentant

Tellef Inge Mørland

Tellef er stortingsrepresentant for Aust-Agder og sitter i finanskomiteen på Stortinget.

Tellef Inge Mørland

Bli bedre kjent med Tellef Inge Mørland:

Jeg heter Tellef og er født i 1980. Jeg er fra Åmli, men bor i Arendal. 

Jeg brenner for at alle skal ha like muligheter. Hvis ikke noen før meg hadde kjempet for sosial utjevning og rett til utdanning for alle, ville ikke jeg fått de mulighetene jeg har i dag. For meg er det derfor viktig at vi fortsatt jobber for å nå målet om at alle skal ha like muligheter uavhengig av bakgrunn. Den jobben starter allerede i barnehagen og skolen.

Jeg er også opptatt av at alle skal få en like god behandling i helsevesenet, slik at man ikke lager et behov for å kjøpe private løsninger, som noen ikke vil ha råd til. Dette gjelder også innenfor tannhelse der jeg jobber for en reform som kan sikre alle rett til nødvendig hjelp med tannhelsen. 

Jeg vil bidra til å skape utvikling i Aust-Agder og Agder. Sikre at Sørlandet sykehus, herunder sykehuset i Arendal videreutvikles, fullføre nødvendig samferdselsutbygging i landsdelen, som igjen kan bidra til å skape vekst og arbeidsplasser. Hindre sentralisering og bidra til at folk kan bo i hele Agder.

Jeg har lang politisk erfaring fra bl.a. Åmli kommunestyre og formannskap, Aust-Agder fylkesting og fylkesutvalg, både som gruppeleder, opposisjonsleder og fylkesordfører. Har også vært leder i Aust-Agder Næringsselskap, styreleder i KS Agder, styremedlem i Agder kollektivtrafikk, nestleder i Aust-Agder Arbeiderparti og fylkesleder i AUF i Aust-Agder.

Utenom politikken har jeg arbeidet som lokalbanksjef i Sparebanken Sør og lærer på mellomtrinnet.

Her kan du finne taler, videoklipp mm. fra mitt arbeid på Stortinget.