Stortingsrepresentant

Kari Henriksen

Kari Henriksen

Bli bedre kjent med Kari Henriksen:

Kari er stortingsrepresentant for Vest-Agder og sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.