Styremedlem

Kenneth Mørk

Kenneth Mørk

Bli bedre kjent med Kenneth Mørk:

1. vara styremedlem i Kristiansand Arbeiderparti, og møter fast i styremøtene. Bystyrerepresentant og politisk rådgiver for ordfører.