Kvinnekontakt

Vanja Grut

Jeg er 53 år, bor i Myra i Arendal og har to sønner. Jeg har sittet i bystyret siden 2015. Jeg jobber til daglig som kommunikasjonsrådgiver i Agder og Telemark bispedømme, og har i tillegg 25 års erfaring i kommunikasjonsfaget fra Diabetesforbundet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Jeg er utdannet journalist og fagoversetter i fransk.

Vanja Grut

Bli bedre kjent med Vanja Grut:

MITT ENGASJEMENT Jeg er inne i min andre periode i bystyret i Arendal og leder der komité for samfunnsutvikling. Jeg er også nestleder i kommuneplanutvalget. Jeg sitter i styret i Agder Arbeiderparti som leder av kvinnenettverket i fylket. Fra 2016 - 2020 var jeg leder av Arendal Arbeiderparti. Jeg har stort sett alltid vært tillitsvalgt i jobbene jeg har hatt, og sitter nå i styret i LO i Østre Agder.  Jeg sitter også i styret i 8. mars-komiteen i Arendal.

MINE HJERTESAKER Jeg har alltid vært opptatt av de store linjene i samfunnet og i politikken, og er opptatt av at alle skal ha de samme mulighetene. Likestilling er viktig for meg. Jeg er veldig opptatt av å få Arendal til å utvikle seg og vokse på en måte som ivaretar alle Arendalsborgere, samtidig som vi ivaretar natur og miljø, både lokalt og globalt. Da trenger vi Arbeiderpartiets politikk og ideologi.