Representant

Kai Steffen Østensen

Kai Steffen er medlem av fylkestinget og fylkesutvalget i Agder og 1.vara. til Stortinget for Vest-Agder valgkrets. Han er også styremedlem i Kristiansand Arbeiderparti.

Kai Steffen Østensen

Bli bedre kjent med Kai Steffen Østensen:

Kai Steffen er født i 1994. Han ble innvalgt i Agder fylkesting i 2019, men hadde permisjon i ca. 2 år da han var politisk rådgiver for helse- og omsorgsministeren. Han arbeider nå som samfunnskontakt i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM). Han er oppvokst på Lista i Farsund kommune og bor nå i Kristiansand.  

- Agder trenger tydelige folkevalgte som løfter utfordringene vi står i, og peker på muligheter for å løse dem. Jeg har lyst til å være en av dem som bidrar til det. Jeg har to perioder bak meg i fylkestinget som både representant for Listerregionen og AUF. Nå er jeg bosatt på Tinnheia i Kristiansand. Jeg tror at min kjennskap til Agder som både storby og distrikt, og som oppvokst i regionen, gir meg viktige erfaringer og nettverk til å representere innbyggerne våre. 

- Unge utenfor arbeidslivet og utdanning er en viktig ressurs vi trenger å inkludere i Agder! Vi må sørge for at fellesskapet er stort nok til å romme flere, og vi må ha politikk som får dem som vil det inn i jobb eller utdanning. Agder er på landstoppen når det gjelder unge utenfor arbeid og utdanning. Det er ikke holdbart! Vi har ikke råd til at noen står utenfor. Nå trengs det nye grep i fylket vårt. 

- Flere arbeidsplasser, et fagarbeiderløft, satsing på psykiske helse, nok lærere i skolen og en samfunnsplanlegging som gir folk gode nabolag er viktige grep som må til for at vi skal lykkes bedre – spesielt for unge.

Kai Steffen er utdannet samfunnsplanlegger ved Universitet i Agder (UiA). Han har vært politisk rådgiver for helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (2021 til 2023). Før det jobbet han på UiA. Han har også vært frikjøpt leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA), servitør ved Rederiet Hotell i Farsund og jobbet i matbutikk. Han er medlem av Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Han er i dag medlem av Agder fylkesting og fylkesutvalg. Han er også medlem av styret i Kristiansand Arbeiderparti. Tidligere har han vært medlem av fylkestinget i Vest-Agder og hovedutvalg for kultur og utdanning. Han har hatt en periode i kommunestyret i Farsund hvor han også var medlem av landbruksutvalget. Østensen har også vært medlem og leder av Agder og Telemark bispedømmeråd.