Representant

William Wathne

William er medlem av fylkestinget i Agder og Hovedutvalg for utdanning og folkehelse.

William Wathne

Bli bedre kjent med William Wathne:

William er født i 2001 og kommer fra Søgne i Kristiansand. Han er student og har tidligere vært fylkessekretær i AUF i Agder og samtidig arbeidet som ekstrahjelp og trivselsvakt ved bibliotek og som instruktør i Søgne skolekorps.

 - Min politiske motivasjon for å være folkevalgt er å sørge for en bedre hverdag for mange av dem som faller utenfor i samfunnet vårt og sørge for at Agder blir et fyrtårn innen det grønne skiftet.

- Agder er ett av fylkene med høyest levekårsutfordringer- enten det gjelder fattigdom, psykisk helse, lhbtq+. For å motarbeide dette må vi sørge for en skole som løfter frem ulike egenskaper hos alle, ikke bare de flinkeste elevene. Og skolene i Agder må ha de rette midlene for å kunne bekjempe psykiske helseproblemer- flere fagpersoner som har utdanningsbakgrunn i helseproblematikk.

-Så mener jeg også fritidsaktivitetene må være av stort mangfold for å sikre at all ungdom har et tilbud å gå til etter skoletid. Om det er korps, idrett, gaming, så må det være et tilbud. Når alle i vennegjengen fra skolen utenom én deltar på fritidsaktiviteter forsterkes utenforskapet.

- Den andre saken jeg brenner for er det grønne skiftet. Et skifte som skal være lønnsomt og rettferdig for alle parter- byene, bygda og ikke minst klimaet og miljøet rundt oss. Agder trenger en storsatsing på havvind, oppgradering av vannkraftverkene våre, at fiskeriindustrien vår får en kraftig vekst og at nye næringer som biozin-anlegget i Åmli og batterifabrikken i Arendal også utvides til andre kommuner i fylket vårt. Det er ingenting som tilsier at Agder skal være bakpå. Disse næringene vil skape store ringvirkninger og bringe med arbeidsplasser som vil føre til befolkningsvekst og ikke minst flere tilbud til barn og unge gjennom økt kollektivtilbud og ikke minst bedre rammebetingelser for skolene våre i både distrikt og by og fritidsaktiviteter over hele fylket vårt. 

William har fullført videregående utdanning- studiespesialisering (International Baccalaureate) og fullført årsstudium i statsvitenskap ved UIA.

Siden november 2021 har han jobbet som fylkessekretær for AUF i Agder i en 100%-stilling, men jobbet både før og samtidig som ekstrahjelp og tilkallingsvikar ved Tangvall bibliotek i en fast stilling siden 2016. Sommeren 2021 fikk han også en fast stilling som trivselsvakt på kveldstid ved Kristiansand Folkebibliotek. På samme tidspunkt har han også jobbet som instruktør i Søgne skolekorps. Han har alltid likt å jobbe med mennesker.

Høsten 2020 ble han valgt inn i lokallagsstyret i Kristiansand AUF og i januar 2021 ble han valgt som leder av lokallaget. Under årsmøtet til fylkeslaget senere samme vinter ble han valgt som arbeids- og utdanningsansvarlig før han på høsten ble valgt som politisk nestleder og deretter ansatt som fylkessekretær.